Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Darba vides risku vadība būvniecības nozarē
Nosaukums angļu valodā Work environment risk management in construction industry
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Ģirts Zariņš
Recenzents Dzintars Brīvulis, Latvijas Nacionālā bibiliotēka
Anotācija Maģistra darbs “Darba vides risku vadība būvniecības nozarē”. Darba mērķis ir analizēt darba vides riska faktorus, ar kuriem darbinieki var saskarties dzīvojamo māju celtniecības projektos Latvijā. Darba hipotēze: Pastāv virkne specifisku darba vides riski, kuri var tikt analīzēti, ar Montekarlo kvazi-kvantitatīvo metodi ar 9 ballu skalu nosakot riskus as būtiskāko ietekmi. Maģistra darbs sastāv no trim galvenajām nodaļām: Pirmajā nodaļā sniegts analītiskais ieskats Latvijas būvniecības nozarē, atspoguļojot būvniecības nozarē pastāvošos risku veidus un izmantotās risku pārvaldības iespējas un metodes. Otrajā nodaļā sniegts darba vides teorētiskais pārskats un sniegts pārskats par riska novērtēšanas metodēm un pieejām, definēts darba vides riska segmentēšana, novērtēšana un vadība. Teorētiskais pārskats define praktiskajā daļā izmantotās metodes kā aptaujas izveides anketas bāzi un analīzes kritērijus. Trešajā nodaļā ir aprakstīti anketas rezultāti un atspogoļoti analīzes rezultāti, izmantojot diagrammas un tabulas ar galvenajiem darba vides riskiem un respondentu novērtējumu. Galvenie secinājumi ir tādi, ka visbūtiskākie četri riski primāri ir saistīti ar ergonomiku un mehāniski: kustīgiem mehānismiem, konveijeri, pacēlāji, smagu svaru celšana un pārvietošana, darba monotonija, darba slodze. Šie risku aspekti ir butiski kontrolēt, kā ārī darbinieki jāapmāca un jāpārbauda. Maģistra darbā izvirzītā hipotēze, ka tika apstiprināta ar veikto analīzi.
Atslēgas vārdi DARBA VIDE, BŪVNIECĪBA, RISKA FAKTORI
Atslēgas vārdi angļu valodā WORK ENVIRONMENT, CONSTRUCTION INDUSTRY, RISK FACTORS
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2020 22:23:36