Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Informācijas tehnoloģijas risinājumu spektrs industrijā 4.0.
Nosaukums angļu valodā Information Technology Solutions for Industry 4.0.
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Mārīte Kirikova
Recenzents Lietišķo datorsistēmu institūta pētnieks J.Dāboliņš
Anotācija Bakalaura darba pētamā parādība ir Industrijā 4.0 un tās informācijas tehnoloģiju risinājumu spektrs. Bakalaura darba mērķis ir identificēt un aprakstīt būtiskākos IT risinājumus Industrijā 4.0 un izveidot rekomendācijas IT risinājuma vai risinājumu izvēlei atkarībā no izvēles kritērijiem. Bakalaura darba teorētiskais rezultāts ir informācijas tehnoloģiju risinājumu spektrs, kas ir sadalīts pa Industrijas 4.0 pamata tehnoloģijām. Risinājumu spektrs sastāv no pieciem risinājumiem – Simio, WISE-PaaS, Talend Open Studio un Apache Hadoop, kuru izvēle pamatojās uz lieteratūras izpēti un kompānijas Gartner pētījumiem. Risinājumiem ir apsrakstīta to uzbūve un pielietošana Industrijā 4.0. Bakalaura darba ietvaros kā praktiskie rezultāti tika izveidota datu bāze Ortus vidē, kurā tika ievietota informācija iegūta teorētiskajā daļā, un rekomendācijas piemērotā risinājuma izvēlei. Datu bāze palīdz skatīt, meklēt un izvēlēties piemērotu risinājumu, kas ir darba mērķa sastāvdaļa. Rekomendācijas satur ieteikumus risinājuma izvēlei atkarībā no pielietošanas sfēras un ieteikumus risinājuma izvēlei, izmantojot datu bāzi un tās meklēšanas iespējas. Rekomendācijas pamatojas uz bakalaura darba autora secinājumiem, kuri, savukārt, pamatojas uz literatūras izpēti.
Atslēgas vārdi INDUSTRIJA 4.0; INDUSTRIJAS 4.0 TEHNOLOĢIJAS; INDUSTRIJAS 4.0 IT RISINĀJUMU SPEKTRS
Atslēgas vārdi angļu valodā INDUSTRY 4.0; INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGIES; INDUSTRY 4.0 IT SOLUTIONS
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2020 20:53:38