Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma tirgus nepilnības un to mazināšanas iespējas Latvijā
Nosaukums angļu valodā Real estate market shortcomings and opportunities to reduce them in Latvia
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Jānis Vanags
Recenzents Jānis Kaminskis, DR.sc.ing, RTU BIF dekāna vietnieks zinātniskajos zautājumos
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Nekustamā īpašuma tirgus nepilnības un to mazināšanas iespējas Latvijā”. Maģistra darba mērķis ir Izpētīt Latvijas nekustamā īpašuma tirgu, identificēt tā ietekmējošos faktorus un izstrādāt priekšlikumus, lai risinātu konstatētās problēmas. Darbā tika izstrādāti šādi uzdevumi – Izpētīts nekustamā īpašuma tirgus Latvijā, aprakstīti nekustamā īpašuma nozīmīgākie teorētiskie aspektus, identificēti un analizēt nekustamā īpašuma tirgus ietekmējošie faktori, noskaidrotas nekustamā īpašuma tirgus, ietekmējošo faktoru, pozitīvās un negatīvās puses, izveidota nekustamā īpašuma tirgus ietekmējošo faktoru STEPE analīze, balstoties uz noteiktajām nekustamā īpašuma tirgus problēmām, rasti risinājumu to samazināšanai, kā arī Izdarīti secinājumi un priekšlikumi par Latvijas nekustamā īpašuma tirgu un tā ietekmējošajiem faktoriem. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām – analītiskās daļas, teorētiskās daļas, un praktiskās daļas. Darba kopējais apjoms ir 87 lapaspuses, kurās ir 20 attēli, 1 tabulas un 58 bibliogrāfiskos nosaukumus. Maģistra darba izstrādes procesā tiek atklātas vairākas ar nekustamo īpašumu saistītas problēmas darījumos un lietošanas laikā, uz kurām tiek sniegti problēmu risinājumi to samazināšanai. Maģistra darba izveides procesā tika noskaidrotas tādas nekustamā īpašuma tirgus problēmas kā krāpnieciskie darījumi ar nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma izmantošanas un darījumu ierobežojumi, kadastrālās vērtības nesakritība ar patieso tirgus vērtību, kredītu pieejamība un informācijas trūkums darījumos ar nekustamo īpašumu. Pētījumā iegūtie rezultāti izpaužas darba noslēgumā izvirzītajos secinājumos un priekšlikumos, kā arī, veicot pētījumu, autors konstatē, ka apstiprinās izvirzītā hipotēze.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma tirgus nepilnības
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate market shortcoming
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2020 18:25:18