Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Testēšanas rīku salīdzinošā analīze
Nosaukums angļu valodā Comparative Analysis of Software Testing Tools
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Larisa Zaiceva
Recenzents Olga Jakovļeva, M.sc.ing., RP SIA „Rīgas satiksme” Stratēģiskās plānošanas un uzraudzības nodaļas vadītāja
Anotācija Bakalaura darbs ir veltīts testēšanas teorijas pārskatam, automatizētās testēšanas rīku salīdzināšanai un to efektivitātes novērtēšanai konkrētā problēmvidē. Darba galvenais mērķis ir, balstoties uz literatūras un rīku iespējām, salīdzināt un izanalizēt vairākus testēšanas rīkus, kā arī izmantot izvēlēto rīku programmatūras testēšanai. Darba pirmajā nodaļā tiek parādīta testēšanas nepieciešamība, kā arī aprakstīta testēšanas teorija un pielietojamās metodes. Darba otrajā nodaļā tiek klasificēti un aprakstīti deviņi automatizētās testēšanas rīki, vispārīgi uzskaitot to pielietošanas priekšrocības un trūkumus, kā arī veikta to salīdzināšana. Pēc testējamās programmatūras izvēles un konkrētu kritēriju izveides testēšanas rīka izvēlei, detalizētākajai izpētei tiek izvēlēti divi testēšanas rīki, kuri tiek salīdzināti, tos praktiski pielietojot programmatūras testēšanā. Galvenā uzmanība tiek pievērsta programmatūras un testēšanas rīku izvēlei, kā arī testēšanas instrumentu salīdzināšanai. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un izmantoto literatūras avotu saraksta. Darbs satur 54 lappuses, 13 attēlus, 15 tabulas un 59 izmantotos literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Testēšanas rīki, programmatūra, automatizētā testēšana, analīze, salīdzināšana, Katalon Studio, Apache JMeter.
Atslēgas vārdi angļu valodā Testing, testing tools, automated testing, testing tool comparison, Katalon Studio, Apache JMeter.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2020 17:23:45