Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Gaisa kuģu tehniskās apkopes nodrošināšana un optimizācija.
Nosaukums angļu valodā Ensuring and Optimizing Aircraft Maintenance.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Mārtiņš Kleinhofs
Recenzents Dr.sc.ing ,docents Ē. Ozoliņš
Anotācija Bakalaura darba tēmas nosaukums ir "Gaisa kuģu tehniskās apkopes nodrošināšana un optimizācija". Bakalaura darba izstrādātājs ir Artis Šmigeļskis. Bakalaura darba vadītājs ir profesors Mārtiņš Kleinhofs. Bakalaura darbā ir veikta gaisa kuģu apkopes procedūru un apkopēs izmantoto mehanizācijas līdzekļu analīze un optimizēšana, lai izprastu vai tehniskās apkopes nodrošināšana lidostā „Rīga” tiek veikta droši un atbilstoši tehniskajiem noteikumiem. Bakalaura darba pirmā nodaļa sniedz ieskatu gaisa kuģu ekspluatācijā lidojumā, tiek norādīti kādus nosacījumus ir jāievēro veicot gaisa kuģu ekspluatāciju un apkopoti galvenie Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē gaisa kuģu apkalpošanu. Tiek iepazīstināts ar tehniskās ekspluatācijas organizēšanu un dod iespēju uzzināt gaisa kuģu apkopju veidus un to klasifikāciju. Īsi pastāstītas katras apkopes nozīme un izpildes laiks. Otrajā nodaļā ir aprakstītas visas ar gaisa kuģu ielidošanām/izlidošanām saistītās tehniskās apkopes procedūras, nepieciešamais mehanizācijas līdzekļu apjoms un izmantotās tehnikas vienību priekšrocības, parādot konkrētus piemērus no reālās dzīves, kā tiek pareizi izmantoti un izvietoti mehanizācijas līdzekļi. Tiek iepazīstinās ar gaisa kuģu stāvvietu marķējumiem un specifikācijām kā arī ar gaisa kuģu apkalpojošā personāla maiņas nodošanas procedūrām un atbilstošo dokumentāciju. Trešā nodaļa ir paredzēta, lai iepazītos ar avioreisa Rīga – Lisabona – Rīga izmaksu sadalījumu. Šajā nodaļā autors izmanto savā mācību procesā veiktus avioreisu izmaksu aprēķinus un piemēro tos lidostas „Rīga” apstākļiem, papildus nosakot lidostas mehanizācijas līdzekļu apjomu, pasažieru apkalpojošā personāla nepieciešamo daudzumu un lidostas šķirošanas iekārtas ražīgumu. Tiek izvēlēts viens konkrēts reiss Rīga – Lisabona – Rīga un tiek sīki izvērsts ar reisu paredzēto izmaksu sadalījums. Bakalaura darba apjoms ir 69 lapas. Darbā ir ievietoti 34 attēli, 13 tabulas, 22 formulas un 40 lieteratūras avoti, no kuriem 19 ir grāmatas. Pielikumā ir pievienoti 3 A1 formāta rasējumi un 4 dokumenti. Atslēgas vārdi: lidosta, mehanizācijas līdzekļi, tehniskā apkope, optimizācija, tehniskais nodrošinājums.
Atslēgas vārdi lidosta, mehanizācijas līdzekļi, tehniskā apkope, optimizācija, tehniskais nodrošinājums
Atslēgas vārdi angļu valodā airport, machanical resources, technical maintenance, optimization, technical provision
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2020 13:56:25