Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Vides pārvaldības sistēmas problēmas un risinājumi Latvijas Republikas Aizsardzības Ministrijas nekustamajos īpašumos
Nosaukums angļu valodā Problems and Solutions of the Environmental Management System in the Real Estate of the Ministry of Defence of the Republic of Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Zvirgzdiņš
Recenzents Dzintars Brīvulis, Latvijas Nacionālā bibliotēka
Anotācija Maģistra darba temats: Vides pārvaldības sistēmas problēmas un risinājumi Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas nekustamajos īpašumos. Maģistra darba autore: Elīna Krauze, RTU. Maģistra darba vadītājs: Jānis Zvirgzdiņš, RTU BUNI Pētnieks. Maģistra darbā tika pētīta vides pārvaldības sistēma Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas nekustamajos īpašumos, ņemot vērā sekojošos faktorus: Aizsardzības ministrijas noteiktas vides pārvaldības politikas pamatnostādnes, spēkā esošos normatīvos dokumentus vides pārvaldības jomā un Aizsardzības ministrijas nekustamos īpašumus, kā arī tās attīstības tendences nākotnē. Darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā darba autore veica vides pārvaldības sistēmas attīstības posmu raksturojumu, padziļināti izpētot vides pārvaldības sistēmas standartus, izanalizēja vides pārvaldības sistēmas izveides, ieviešanas un funkcionēšanas pamatnosacījumus. Otrajā daļā darba autore izvērtēja Aizsardzības ministrijas un tās valdījumā esošos nekustamā īpašuma objektus, izpētīja Aizsardzības ministrijas funkcijas un tās padotībā esošās iestādes un izanalizēja Aizsardzības ministrijas nekustamo īpašumu izmantošanu un tās infrastruktūras nākotnes attīstību. Trešajā daļā darba autore veica vides pārvaldībā izvirzīto mērķu un definēto uzdevumu analīzi Aizsardzības ministrijas nekustamo īpašumu objektos, padziļināti izvērtējot Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku vides pārvaldības sistēmas rokasgrāmatā noteikto. Balstoties uz aptaujas anketas datiem, darba autore noskaidroja NBS karavīru izpratni par vides pārvaldības sistēmas jautājumiem Aizsardzības ministrijas nekustamo īpašumu objektos un veica tās analīzi. Maģistra darba beigās tika izstrādāti secinājumi un sniegti priekšlikumi par vides pārvaldības sistēmas problēmām un risinājumiem Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas nekustamajos īpašumos. Darba kopējais apjoms ir 113 lappuses, tajā skaitā 2 tabulas, 35 attēli, 9 pielikumi un izmantotās literatūras saraksts ar 74 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Vides pārvaldības sistēma, vides aizsardzība, videi draudzīgs, infrastruktūras objekti, nekustamie īpašumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Environmental management system, environmental protection, environmentally friendly, infrastructure, real estate.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2020 12:06:32