Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Siltuma atgūšana no kanalizācijas sistēmām"
Nosaukums angļu valodā "Heat recovery from sewer systems"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Oskars Lauva
Recenzents Anatolijs Borodiņecs
Anotācija Madaras Vilcānes “Siltuma atgūšana no kanalizācijas sistēmām” maģistra darbs – Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, 2019. Darba ietvaros ir veikta specifiskās nozares zinātniskās literatūras atlase un analīze. Analizēti notekūdeņu raksturlielumi un īpašības, lai paredzētu rekuperācijas sistēmu. Aprakstīti parametri, kādus nepieciešams zināt pirms sistēmas projektēšanas, lai sasniegtu augstāku efektivitāti. Analizēti arī dažādu lokāciju risinājumi siltumenerģijas atgūšanas sistēmām. Maģistra darba mērķis ir analizēt siltumenerģijas atgūšanu no esošām kanalizācijas sistēmām, nosakot izmaksas karstā ūdens sagatavošanai no siltummezgla attiecībā pret izmaksām izmantojot atgūto siltumenerģiju. No noteikto izmaksu starpības veidojas sistēmas ekonomiskais ieguvums. Izvirzītā mērķa sasniegšanai, ir analizēti monitoringa dati esošajām siltumenerģijas atgūšanas sistēmām noteiktā laika periodā. Rezultātā salīdzinātas izmaksas karstā ūdens sagatavošanai no siltummezgla, kādas būtu bez rekuperācijas sistēmas, un izmaksas, kādas ir ar sistēmu. Izmantojot siltumenerģijas atgūšanas sistēmu, izmaksas karstā ūdens sagatavošanai ir zemākas, jo sistēma atgūst lielāko daļu no notekūdeņu siltumenerģijas. Taču paredzot šādu sistēmu, nepieciešama esošās situācijas analīze, lai izveidotu konkrētam objektam piemērotu, efektīvu un funkcionējošu sistēmu ar optimālu atmaksāšanās periodu. Maģistra darbs sastāv no 71 lappuses, no tām ir 6 lappuses ar 4 pielikumiem. Darbs satur 8 tabulas, 24 attēlus, 33 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi kanalizācija, siltuma atgūšana, siltuma zudumi, siltummaiņi, siltumsūknis
Atslēgas vārdi angļu valodā heat exchangers, heat pump, heat recovery, sewer, waste heat
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2020 11:49:41