Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Atjaunojamo energoresursu popularizēšana ražošanas sektorā"
Nosaukums angļu valodā "Promotion of the use of renewable energy resources in the manufacturing sector"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Dagnija Blumberga
Recenzents Dace Lauka
Anotācija Viena no kritiskākajām ekonomikas nozarēm ir enerģētikas nozare. Tās galvenie uzdevumi ir enerģijas resursu ieguve, pārstrāde enerģijā un piegāde patērētājiem. Bez enerģijas nevar attīstīties neviena cita ekonomikas nozare. Neskatoties uz atjaunojamo enerģijas avotu pieaugošo īpatsvaru pēdējos gados, pasaules enerģijas patēriņā joprojām dominē fosilie kurināmie (ogles, dabasgāze un nafta). Pētījuma mērķis ir veicināt atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju ieviešanu ražošanas uzņēmumos. Viens no galvenajiem darba mērķiem ir uzlabot lēmumu pieņemšanas kvalitāti attiecībā uz atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām, identificēt vajadzības, potenciālos šķēršļus, likumdošanas nepilnības un uzņēmuma nostāju atjaunojamās enerģijas jautājumā kā tādu, kā arī lai izceltu politikas attīstības virzienu nākotnē, ir jāpalielina atjaunojamās enerģijas īpatsvars. Maģistra darba ietvaros ir izstrādāts visaptverošs ietvars, kurā katrs no soļiem sniedz individuālus rezultātus, kas kopā veido platformu politikas pasākumu izstrādei un pamato to nepieciešamību.
Atslēgas vārdi Atjaunojamie energoresursi, ražošanas sektors
Atslēgas vārdi angļu valodā Renewable energy, manufacturing enterprises
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2020 11:25:00