Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma īres tirgus un mājokļu pieejamības koncepcija Latvijā
Nosaukums angļu valodā Real estate rental market and housing affordability concept in Latvia
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Jānis Viesturs
Recenzents Aivars Graikstis, nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Anotācija Mājokļu pieejamība ir viens no ekonomiskās izaugsmes virzītājiem. Pieaugot urbanizācijai un darba spēka migrācijai Latvijā un Eiropā, palielinās pieprasījums pēc īres mājokļiem, kas atbilst mājsaimniecības ienākumiem un nepārsniedz vairāk kā 30 - 40 % no mājsaimniecības ienākumiem. Maģistra darba tēma “Nekustamā īpašuma īres tirgus un mājokļu pieejamības koncepcija Latvijā” tika izvēlēta, ņemot vērā tēmas aktualitāti kā Latvijā, tā visā Eiropas Savienībā. Pašreizējas likumdošanas nepilnības īres likumā neatbilst mūsdienu situācijai Latvijā un neveicina nekustamā īpašuma īres tirgus attīstību, un jaunu īres namu būvniecību Latvijā. Pētījuma mērķis ir izpētīt Latvijas nekustamā īpašuma īres tirgu, tā vēsturisko ietekmi un radīt mājokļu pieejamības koncepciju Latvijā. Pētījuma gaitā tika analizēta informācija, kas iegūta no Centrālās statistikas pārvaldes - par mājsaimniecību finansiālo situāciju, dzīvojamo fondu un tā stāvokli, elektroniskiem resursiem - pašvaldību ziņojumiem par mājokļu politikas stratēģiju, īres namu būvniecību Cēsīs, Smiltenē un Valmierā, kā arī AS ''Swedbank'' publikācijām par mājokļu pieejamības indeksa pārmaiņām ''HAI'' (Housing Affordability Index) Baltijas valstīs, no 2006. - 2019. gadam. Maģistra darba unikālais pētījums un novitāte ir mājokļu pieejamības izpēte Latvijas pašvaldībās nekustamo īpašumu īres iespēju kontekstā, un jaunas, Austrijā, Vīnes pilsētā darbojošās un efektivitāti pārbaudītas koncepcijas ieviešanas iespēja Latvijas pašvaldībās, kas spētu veicināt īres namu būvniecību, mājokļu pieejamību un mājsaimniecību izvēli īrēt nevis iegādāties nekustamo īpašumu. Maģistra darba gaitā tika secināts, ka mājokļu pieejamība Latvijā pašreiz vērsta uz palīdzību sociālo dzīvokļu jautājumā un mājsaimniecībām ar vidējiem ienākumiem nav pieejams mājokļa īres un iegādes atbalsts. Pilnveidojot likumdošanu un izveidojot “Nekustamo īpašumu fondu” katrā pašvaldībā, tiks veicināta īres tirgus attīstība un jaunu īres namu būvniecība Latvijā. Maģistra darbs sastāv no 126. lpp., tajā skaitā - Ievads – 6. lpp., Analītiskā daļa – 11. lpp., Teorētiskā daļa – 44. lpp., Praktiskā daļa – 19. lpp., Projekta daļa – 13. lpp. Maģistra darbā ir 41 attēls, 4 tabulas un 13 pielikumi.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma īres tirgus, mājokļu pieejamības koncepcija Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate rental market, housing affordability concept in Latvia,
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2020 10:05:07