Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Rotējošo elektrisko mašīnu bojājumu noteikšana izmantojot infrasarkano termografiju"
Nosaukums angļu valodā "Rotating electrical machine fault determination by infrared thermography"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Kārlis Gulbis
Recenzents Andrejs Podgornovs
Anotācija Bakalaura darba teorētiskajā daļā tika apskatītas divas rotējošās maiņstrāvas mašīnas (asinhronais un sinhronais reaktīvais dzinējs), kā arī bojājumi, kuri var rasties rotējošo maiņstrāvas mašīnu statorā. Darbā tika apskatīta arī termogrāfijas nozare un faktori, kuri var ietekmēt uzņemto termogrammu kvalitāti. Darba praktiskajā daļā ar divām termokamerām (Testo 882 un Flir E5) tika uzņemtas termogrammas asinhronajam dzinējam, mainot attālumu līdz dzinējam, leņķi starp pētāmo asinhronā dzinēja virsmu un termokameru, mainot fonu ar dažādām emisivitātes vērtībām aiz dzinēja un mainot apgaismojumu telpā. Iegūtās termogrammas tika salīdzinātas un noskaidrots, cik lielu kļūdu radīs termogrammu ietekmējošie faktori. Darba apjoms ir 3 galvenās nodaļas, 62 lapaspuses, tas satur 27 attēlus, 13 tabulas un 21 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Rotējošās elektriskās mašīnas, infrasarkanā termografija, emisivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Rotating electrical machine, infrared thermography, emissivity
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2020 10:02:01