Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums ASV - Latvijas ekspeditora uzņēmuma piegādes loģistiskās sistēmas optimizācija.
Nosaukums angļu valodā Optimizing the Delivery Logistics System of a USA-Latvian Freight Forwarding Company.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Viktors Feofanovs
Recenzents Dr.habil.sc.ing., profesors M.Kleinhofs
Anotācija Bakalaura darba tēmas nosaukums ir " ASV - Latvijas ekspeditora uzľēmuma piegādes loģistiskās sistēmas optimizācija.". Bakalaura darba izstrādātājs ir Kristaps Lagzdiľš. Bakalaura darba vadītājs ir docents Viktors Feofanovs. Bakalaura darbs ietver sevī noliktavu, kravas plūsmas analīzi, kravu piegādes sistēmu izstrādāšanu un tās izmaksu optimizēšanu, lai izprastu transporta pakalpojuma visefektīvāko pielietojumu. Bakalaura darba pirmā nodaļa dod iespēju iepazīties ar izvēlēto ceļu; transportējamās kravas aprakstu; izmantojamo transportēšanas veidu – tā priekšrocības un trūkumus; ostu aprakstus un tā sistemātiskos pielietojumus. Otrajā nodaļā ir aprakstīta noliktavas saimniecība; noliktavas veidi un to funkcijas; izejas dati noliktavas vietas izpētei. Trešā nodaļa tiek aprēķināts ASV iekšzemes ceļa plānojuma izmaksas no katra pieejamā ASV auto tirgus laukuma, aprēķini ietver sekojošu saturu – Transporta izmaksas no katra Tirgus laukuma līdz izdevīgākai noliktavai; Aprēķināti nepieciešamie noliktavas parametri, to mēnešu izmaksas, kā arī aprēķinātas potenciālās izmaksas par vienu transportalīdzekli; Kraušanas izmaksas konteinerī; Konteinera piegādes izmaksas līdz attiecīgai ostai. Ceturtā nodaļa ietver rēķinus par Jūras fraktu izmaksām līdz Rīgas Brīvostai - kuģa ceļa plūsma līdz Rīgas Brīvostai; automašīnu noslogojumu uz konkrēto ostu, pēc kā ir aprēķināts izieto konteineru skaits no attiecīgās ostas; jūras frakta izmaksas līdz Rīgas Brīvostai. Piektā nodaļa salīdzinājumu un aprēķinu daļa Jūras fraktu izmaksām ar Rīgas Brīvostas un Antverpenes ostu, kurā piegāde līdz Rīgai tiek veikta ar tranzīta procedūru - jūras frakta izmaksas; ceļa plānojums Antverpene-Rīga; plānojuma sasaiste ar kuģa ienākšanas datumiem; tranzīta operācijas izmaksas; izmaksu salīdzinājums ar ceturtās nodaļas transportēšanas veidu līdz Rīgas Brīvostai. Sestā nodaļa SS garāžas aizvietošana ar garāžu, kas atrodas netālu no Hjūstonas ostas. Štatu pārdalījums uz konkrēto ostu. Attiecīgi tiek pārrēķinātas – Noliktavu skaita daudzums; ikmēneša īres maksu; izmaksas par vienu auto; ik nedēļas auto un konteineru plūsmu uz 5 attiecīgo ostu; jūras frakta izmaksas līdz Rīgas Brīvostai; kopējo izmaksu apkopojums un grafisks salīdzinājums ar SS pielietoto metodi. Septītā nodaļa ietver sevī, Simulatoru, kurā viss apgrozījums un uzglabāšana notiek Ľujorkas ostā. Attiecīgi tiek pārrēķinātas Noliktavu skaita daudzums; ikmēneša īres maksu; izmaksas par vienu auto; ik nedēļas auto un konteineru plūsmu uz attiecīgo ostu; jūras frakta izmaksas līdz Rīgas Brīvostai; kopējo izmaksu apkopojums un grafisks salīdzinājums ar visu ostu pielietoto metodi. Bakalaura darba apjoms ir 86 lapas. Darbā ir ievietoti 34 attēli, 28 tabulas no kurām 1 ir pielikumā, 11 formulas un 32 lieteratūras avoti, no kuriem 4 ir grāmatas. Pielikumā ir pievienoti 3 A1 formāta rasējumi un 1 tabula un 1 aprēķinu daļa.
Atslēgas vārdi Noliktava, ceļa plānošana, optimizācija, jūras transports, loģistika
Atslēgas vārdi angļu valodā Warehouse, route planning, optimization, Sea transport, logistics
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2020 19:39:14