Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Starpkultūru aspekti tehniskajā tulkošanā
Nosaukums angļu valodā The Cross-Cultural Aspects of Technical Translation
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Tatjana Smirnova
Recenzents Marina Platonova, Dr.philol., prof
Anotācija Bakalaura darbs “Starpkultūru aspekti tehniskajā tulkošanā” sastāv no divām daļām, teorētiskās un praktiskās. Teorētiskajā daļā ir aplūkota kultūras loma tulkojumā, “kulturālas” tulkošanas aspekti, kulturālo elementu tulkošana mērķa valodā, tulkotāja loma, dominējošo valodu ietekme uz latviešu valodas attīstību, kā arī ir analizētas tulkošanas procesā izmantotās metodes un risinājumi, kas tieši atspoguļo avota teksta kultūras aspektu atveidi latviešu valodā un to, vai autors ir izmantojis atbilstošo metodi, lai pēc iespējas precīzāk iztulkotu hibrīdu avota tekstu par tiltu būvi Īrijā. Otrā daļa ir praktiskā daļa, t.i., avota teksta tulkojums no angļu uz latviešu valodu, ņemot vērā iegūtās zināšanas saistībā ar kultūras elementu pārnesi no vienas valodas otrā. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, no praktiskās daļas, secinājumiem, literatūras saraksta un pielikumiem (terminu glosārijs un tulkojuma avota teksta), kas kopā, neskaitot pielikumus, sastāda 109 lapaspuses. Tulkojuma avota teksts angļu valodā ir pirmās septiņas Okīfija P. un Simingtona T. grāmatas (2016) Irish Stone Bridges: History and Heritage (Īrijas mūra tilti: vēsture un mantojums). Dublina, Īrija: Irish Academic Press nodaļas. Literatūras saraksts sastāv no 71 ierakstiem, tostarp 45 grāmatām, 22 vārdnīcām un 4 tiešsaistes resursiem.
Atslēgas vārdi Starpkultūru aspekti tehniskajā tulkošanā; Kulturāls tulkojums; Tulkotāja loma; Latviešu valodas attīstība; Īrijas akmens tilti
Atslēgas vārdi angļu valodā Cross-Cultural Aspects of Technical Translation; Cultural Translation; Role of the Translator; Development of the Latvian Language; Irish Stone Bridges
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2020 18:29:49