Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Kurjerpasta uzņēmuma darbības un noliktavas funkcionalitātes pilnveidošana.
Nosaukums angļu valodā Improving the Operation and Warehouse Functionality of a Courier Company.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Aloizs Lešinskis
Recenzents Dr.sc.ing., docents V.Feofanovs
Anotācija Bakalaura darbs “Kurjerpasta uzņēmuma darbības un tā noliktavas funkcionalitātes pilnveidošana” tiek veikts sadarbībā ar SIA “X” vadību. Autors, strādājot šajā uzņēmumā, ir konstatējis vairākas būtiskas problēmas, kuras atrisinot, būtu iespējams uzlabot visa uzņēmuma funkcionalitāti, tādējādi palielinot kopējo apgrozījumu un ieņēmumus. Pirmajā darba daļā tiek apskatīta teorija, kas attiecināma uz darba praktisko daļu un iekļauj informāciju par loģistiku kā sistēmu, kurjerpastu, pareizu noliktavas atrašanās vietas noteikšanu, noliktavas veidiem, to pamatfunkcijām un arī preču uzglabāšanas veidiem noliktavās. Otrajā daļā tiek raksturots uzņēmums, analizēta uzņēmuma darbība un struktūra, kā arī veikta sūtījumu daudzuma plūsmas pārskata aprēķins par viena mēneša periodu ar mērķi atrast vājos punktus noliktavas darbībā ārkārtas situācijas apstākļos atkarībā no iespējamā sūtījuma daudzuma izmaiņām. Trešā un ceturtā daļa veido darba praktisko daļu, kurā tiek uzskaitītas un aprakstītas novērotās problēmas, izvirzīti priekšlikumi to sīkākai izpētei. Tiek veikts noliktavas un teritorijas izmantoto laukumu platību aprēķins un izvirzīto priekšlikumu realizēšanas izmaksu noteikšana. Darbs sastāv no teorijas pārskata, uzņēmuma darbības pētījuma, mēneša sūtījuma daudzuma izmaiņām ārkārtas apstākļos apkopošanas un analīzes, problemātisko punktu noteikšanas noliktavas darbībā, šo problēmu risinājumu izstrādes, aprēķinu un grafiskās daļas. Darba autors secinājis, ka, neizmantojot lielus līdzekļus, būtu iespējams efektīvi uzlabot uzņēmuma un tā noliktavas darbību, kas pozitīvi atsauktos uz apgrozījumu un peļņas gūšanas iespējām. Kopējais darba apjoms 76 lapas, kopā ievietoti 22 attēli, 11 tabulas, 32 formulas un 3 pielikumi, kā arī pievienoti 3 grafiski rasējumi A1 formātā. Darba veidošanas gaitā tika izskatīti 37 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Nolikatva, uzņēmums, uzlabojums.
Atslēgas vārdi angļu valodā Warehouse, company, improvement.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2020 22:17:24