Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Taksometru uzņēmuma zvanu centrāles datu apstrādes procesa automatizācija.
Nosaukums angļu valodā Automating Data Processing for the Telephone Exchange of a Taxi Company.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Sergejs Bratarčuks
Recenzents Dr.phys., profesore E. Šidlovska
Anotācija Bakalaura darbs ar projekta daļu “Taksometru uzņēmuma zvanu centrāles datu apstrādes procesa automatizācija” izstrādāts ar mērķi izveidot datu apstrādes automatizāciju, tādējādi nodrošinot datu apstrādes un analīzes procesa realizāciju taksometru uzņēmuma zvanu centrā. Darba pirmajā nodaļā tiek apskatīts taksometru pārvadājumi kā viens no pasažieru pārvadājumu veidiem. Nodaļā tāpat tiek aplūkoti regulatīvie noteikumi Eiropas Savienībā attiecībā uz taksometru pakalpojumiem, kā arī zvanu centru loma tajos. Savukārt darba otrajā nodaļā tiek aprakstīta datu analīze un analītika, pievēršot uzmanību vizuālajai analītikai. Tiek arī skaidrota datu analītikas loma biznesā. Trešajā nodaļā tiek apskatīta vispārēja, kā arī aplūkotā uzņēmuma zvanu centra darbība, aprakstot ienākošo zvanu procesu un zvanu centra snieguma izpildes pamatrādītājus. Tāpat nodaļā tiek apskatīts datu apstrādes process, kas tika lietots līdz šī darba ietvaros izveidotajam automatizācijas procesam. Ceturtajā nodaļā tiek aprakstīti pielietojamie tehniskie risinājumi, lai realizētu datu apstrādes automatizāciju. Nodaļa ietver plašāku aprakstu par Python programmēšanas valodu, tās sintaksi un vispārējām pielietošanas iespējām, kā arī nodaļā tiek īsi apskatīts Power Automate serviss. Darba piektajā daļā tiek aprakstīts izstrādātais datu apstrādes automatizācijas process zvanu centrā. Tiek apskatīts katrs procesa veidojošais posms, tiek plašāk izskaidrota rīku un servisu iestatīšana, kā arī tiek skaidrota izstrādātā Python programma, apskatot to veidojošās daļas, funkcijas. Nodaļas noslēgumā tiek izvērtēts automātiskais process. Darba apjoms ir 78 lappuses, 19 attēli, 9 tabulas, 7 formulas, 36 literatūras avoti, 10 pielikumi un 3 rasējumi. Atslēgas vārdi: datu apstrāde, datu analīze, automatizācija, taksometru pārvadājumi.
Atslēgas vārdi datu apstrāde, datu analīze, automatizācija, taksometru pārvadājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā data processing, data analysis, automation, taxi transportation
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2020 14:35:49