Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Citātu ģenerēšana, izmantojot dziļo mašīnmācīšanos
Nosaukums angļu valodā Quote Generation Using Deep Machine Learning
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Ēvalds Urtāns
Recenzents Lietišķo datorsistēmu institūta pētnieks J.Bicāns
Anotācija Darbā tiek apskatīti neironu tīklu modeļu veidošanas pamati, to darbības principi, kā arī sarežģītākas neironu tīklu arhitektūras un to darbības principi. Darbā tiek veidoti modeļi, kas ģenerē citātus pēc tiem iedotā sākuma vārda vai frāzes. Modeļu izveidei tiek izmantotas fundamentālu pētījumu laikā iegūtās zināšanas un prasmes, kas tiek aprakstītas darba teorētiskajā daļā, precīzi, modeļi ir balstīti uz LSTM vai GRU šūnas pielietošanu secīgu virkņu (sekvenču) apstrādei, lai iegūtu modeļus, kas spēj ģenerēt citātus. Iegūtie rezultāti tiek apskatīti gan no kvantitatīvā skatu punkta, gan kvalitatīvā skatu punkta, ņemot vērā problēmas īpatnību, atsevišķi rezultāti daudz labāk raksturo problēmas risinājuma efektivitāti, nekā citi. Darba pamattekstā ir 74 lappuses, 22 attēli, 6 tabulas un 32 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi MAŠĪNMĀCĪŠANĀS, DABISKĀS VALODAS APSTRĀDE, CITĀTS, ĢENERĒŠANA, DZIĻIE NEIRONU TĪKLI
Atslēgas vārdi angļu valodā MACHINE LEARNING, NATURAL LANGUAGE PROCESSING, QUOTE, GENERATION, DEEP NEURAL NETWORKS
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2020 23:19:09