Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Dzīvokļu īpašnieku maksājumu aprēķināšan as pētījums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Nosaukums angļu valodā Study of the calculation of payments of apartment owners in multi-apartment residential houses
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Iveta Amoliņa
Recenzents Baiba Pļaviņa, Engures novada izpilddirekcija
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Dzīvokļu īpašnieku maksājumu aprēķināšanas pētījums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”. Bakalaura darbs sastāv no titullapas, anotācijas, satura, ievada, analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantotajiem datu avotiem, pielikumiem un grafiskās daļas. Darba kopējais apjoms ir 96 lappuses, 15 attēli, 21 tabula. Bakalaura darbā izmantotie datu avoti irLatvijas Republikas normatīvie akti, speciālā zinātniskā literatūrā, uzņēmuma nepublicētie materiāli, statistikas datu avoti un globālajā tīmeklī pieejamie dati. Darba tēmas aktualitāte saistās ar to, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļos. Dzīvokļi ir aktuāls mājokļa veids, kas ir saistīts ar dažādām problēmām, viena no tām- maksājumu aprēķināšana un taisnīgums to sadalē. Darbā tiek analizēta konkrēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un dažādi maksājumi, tiek pētītas maksājamās daļas izmaiņas katram dzīvokļu īpašniekam, atkarībā no aprēķinu metodikas izvēles. Atbilstoši iegūtajiem rezultātiem, darbā tiek secināts, ka neatkarīgi no maksājumu aprēķināšanas metodikas izvēles, kāds dzīvokļu īpašnieks maksās vairāk, bet cits mazāk un taisnīga maksājumu sadale starp daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem ir utopija, uz kuru ir jātiecas.
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, maksājumi, pārvaldnieks,
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate, multi-apartment residential houses, payments, manager
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2020 19:03:27