Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Investīciju ieguldījuma analītisks izvērtējums nekustamo īpašumu attīstīšanas projektā
Nosaukums angļu valodā Investment analytical evaluation in project of real estate develpoment
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Vanags
Recenzents Gita Actiņa, Pasaules enerģētikas padome, Nacionālā komiteja
Anotācija Pētījuma aktualitāte – investīcijas nekustamajā īpašumā ir viens no galvenajiem valsts ekonomiku virzošajiem faktoriem. Latvijas dzīvojamais fonds ir sliktā stāvoklī, par to liecina arī Baltijas valstu cenu līmeņu salīdzinājums – Latvijā dzīvokļu tirgus cenas vidēji par 1 kvadrātmetru ir viszemākās, kā arī mājokļu būvniecības apjoms krasi atšķiras no kaimiņvalstīm, Latvijā būvējot vismazāk. No tā izriet, ka nekustamo preču tirgū ir neizmantots potenciāls, kā arī ir liela nepieciešamība pēc jauniem dzīvokļiem ārpus Rīgas jeb Latvijas reģionos. Pētījuma mērķis bija analītiski izvērtēt investīciju ieguldījuma alternatīvas iespējas konkrētā zemes gabala attīstīšanas projektā Tukuma pilsētā un izstrādāt investīciju ieguldījuma sociālekonomisko un tehnisko pamatojumu. Pētījuma mērķa sasniegšanai tika definēti šādi galvenie uzdevumi: 1. aplūkot būvniecības nozarē saražotās produkcijas apjoma izmaiņas Latvijā; 2. analizēt investīciju objekta vietas jeb Tukuma ekonomiskos un demogrāfiskos rādītājus; 3. veikt investīciju objekta iekšējās un ārējās vides STEPE SVID analīzi; 4. izmantojot zemesgrāmatā reģistrētos datus, analizēt Tukuma pilsētā notikušos darījumus ar dzīvokļu īpašumiem; 5. izveidot investīciju objekta naudas plūsmu 20 gadu periodam; 6. veikt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Pētījuma hipotēze - investīciju ieguldījums daudzdzīvokļu mājas būvniecībai Tukumā atmaksāsies 7 gadu laikā kopš tā nodošanas ekspluatācijā. Pētījums sastāv no piecām daļām. Pirmajā, analītiskajā daļā, tiek apskatītas investīcijas Latvijas tautsaimniecībā, analizēta Tukuma pilsēta no dažādiem aspektiem, kā arī tiek veikts nekustamo īpašumu tirgus analītiskais izvērtējums. Otrajā, projekta aprēķinu daļā, tiek veikts investīciju objekta iekšējās un ārējās vides analītiskais izvērtējums un izstrādātas investīciju projekta naudas plūsmas. Trešajā, tehnoloģiskajā daļā, tiek veikta Tukuma dzīvokļu tirgus pēdējo 2 gadu analīze un izstrādāts investīciju objekta stāvu izkārtojums. Ceturtajā, darba un dabas aizsardzības daļā, tiek aplūkoti darba vides un dabas aizsardzības nozīmīgi aspekti. Piektā daļa ir darba grafiskā daļa. Darba nobeigumā veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 124 lappuses, ietverot 25 attēlus, 20 tabulas, 3 pielikumus un 57 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi nekustamā īpašuma investīcijas, nekustamā īpašuma attīstības projekts, nekustamais īpašums Tukumā,
Atslēgas vārdi angļu valodā investment in real estate, real estate develpoment project, real estate in Tukums
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2020 13:58:56