Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaiņu ietekmes uz uzņēmuma saimniecisko darbību analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the Effect of the Corporate Tax Changes on the Economic Activity of a Company”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents Māris Jurušs, Muitas un nodokļu katedras asoc. profesors, Dr. oec.
Anotācija Bakalaura darba „Uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaiņu ietekmes analīze uz uzņēmuma saimniecisko darbību” mērķis salīdzināt jauno uzņēmumu ienākuma nodokļu (turpmāk UIN) politiku ar iepriekšējo nodokļu politiku un veikt analīzi, vai jaunā nodokļu politika spēcinās uzņēmumus un vai palielinās tā konkurentspēju. Bakalaura darba tēma ir aktuāla, jo UIN ieņem nozīmīgu vietu valsts nodokļu sistēmā un valsts budžeta ieņēmumos, tāpēc visi jautājumi, kuri saistās ar UIN ir svarīgi gan valstij, gan uzņēmumiem. Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi ir saistīti gan ar likumdošanas izpēti, gan ar pieejamās grāmatvedības un finanšu datu analīzi trijos dažādos uzņēmumos ar dažādiem darbības veidiem un atšķirīgām finanšu situācijām. Bakalaura darba izstrādē tika izmantotas monogrāfiskā, grafiskā, sintēzes, loģiski konstruktīvās un analīzes pētīšanas metodes, veicot likumdošanas, normatīvo aktu un literatūras analīzi. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika izpētīti un analizēti likumdošanas un normatīvie akti par abām UIN politikām, kā arī pētīti un analizēti trīs dažādi uzņēmumu gada pārskata finanšu dati. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Sākumā autors bakalaura darbā apraksta par UIN politikas kārtību līdz 31.12.2017. un no 01.01.2018. un aprakstīta nodokļa aprēķināšanas kārtība. Otrajā nodaļā tiek apkopoti jaunās UIN politikas ieguvumi un trūkumi, kā arī veikti aprēķini un analīze, kuros tiek salīdzinātas abas nodokļa aprēķināšanas kārtības un tiek izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi par nodokļu politikas uzlabošanu. Veicot datu analīzi tika secināts, ka jaunā nodokļu politika var veicināt Latvijā ārvalstu investoru samazinājumu, jo, ņemot ārā dividendes, ārvalstu dalībniekiem ir jāmaksā par 10% lielāki nodokļi nekā iepriekš. Sākot no 01.01.2018. ir palielināts administratīvais slogs. Izstrādāti priekšlikumi par peļņas sadali. Bakalaura darba apjoms ir 50 lpp. Bakalaura darbā ir 11 tabulas, 13 attēli un 1 formula. Bibliogrāfisko avotu skaits ir 22.
Atslēgas vārdi Uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaiņu ietekmes analīze uz uzņēmuma saimniecisko darbību
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of the Impact of Changes in the Enterprise Income Tax on a Company’s Business Activities
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2020 13:22:15