Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Publisko ēku nomas tirgus attīstības koncepcija
Nosaukums angļu valodā Development concept for public buildings rental market
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents Jānis Kaminskis, RTU BIF, dekāna vietnieks
Anotācija Arvien vairāk pieaug jaunu nekustamo īpašumu attīstītāju skaits, kas, nereti, pieredzes trūkuma dēļ, pieļauj būtiskas kļūdas. Šādas kļūdas ne tikai samazina investīciju atdevi vai neiegūst to vispār, bet nereti arī degradē vidi, ja nekustamais īpašums nepilda savas funkcijas un tiek pamests. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un definēt publisko ēku nomas tirgus attīstības koncepcijas elementu kopu, kas palīdzētu publisko ēku attīstītājiem izveidot veiksmīgu publiskās ēkas koncepciju, izpētīt nekustamā īpašuma koncepta būtību, izpētīt komerctelpu nomas tirgu, noskaidrot, kas veido un ietekmē telpu vērtību un nomas maksu, definēt faktorus, kas jāņem vērā publisko ēku attīstītājiem, lai veiksmīgi attīstītu publiskas ēkas, izdarīt secinājumus un sniegt savus priekšlikumus. Maģistra darbs sastāv no 4 daļām, tā apjoms bez pielikumiem ir 110 lapaspuses, tam ir 3 pielikumi, 81 attēls un 12 tabulas. Maģistra darbā tiek veikta publisko ēku, tirdzniecības centru attīstības vēstures izpēte pasaulē, Eiropā un Latvijā. Maģistra darbā ir aprakstīti tirdzniecības un tirdzniecības centru attīstības pirmsākumi, kā arī noskaidroti vēstures notikumu ietekme uz tirdzniecības centru veidošanos. Maģistra darba ietvaros tiek noskaidrots, ka tirdzniecības vietām ir dažādas formas, kas apvienotas pasaulē pieņemtā klasifikācijā. Maģistra darba autore izpēta arī Latvijā pieņemto tirdzniecības centru klasifikāciju un iesaka nepieciešamās izmaiņas, kādas veicamas Latvijas valstī publisko ēku klasifikācijas sakārtošanai tirdzniecības nozarē. Pētījumā tiek izmantota literatūras avotu analīzes metode, kas ietver interneta avotu, publikāciju, pētījumu, statistikas datu analīzi un salīdzināšanu, mazumtirdzniecības telpu nomas darījumu jomas analīzei tiks izmantota statistikas datu analīze un salīdzināšana, kā arī tiek izmantota SVID analīzes metode. Maģistra darba ietvaros tiek izstrādāta publisko ēku nomas tirgus attīstības koncepcijas elementu kopa, kas kalpo, kā izziņas vadlīnijas nepieciešamajai analītikai un vērtēšanai, pieņemot lēmumus investīciju piesaistei publisko ēku attīstītājiem.
Atslēgas vārdi Publiskās ēkas, nekustamo īpašumu nomas tirgus, tirdzniecības centri, nomas maksa
Atslēgas vārdi angļu valodā Public buildings, real estate rental market, shopping centers, rent
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2020 12:17:46