Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Komercobjektu energoefektivitātes pasākumu analīze un novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Analysis and evaluation of energy efficiency measures of commercial objects
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Antra Kundziņa
Recenzents Raja Kočanova, Latvijas Būvinženieru savienības biedrs
Anotācija Bakalaura daba tēma ir “Komercobjektu energoefektivitātes pasākumu analīze un novērtēšana”. Bakalaura darba mērķis ir - energoefektivitātes pasākumu analīze un izvērtējums komercobjektos, balstoties uz pieejamo informāciju. Analītiskajā daļā aplūkotas finanšu investīciju iespējas un to aprēķināšanas metodes, ka arī normatīvu prasības lielajiem energoresursu patērētājiem energoefektivitātes jomā. Projektu aprēķinu daļā tiek apskatīti iespējamie tehniskie pasākumi energoefektivitātes uzlabošanai komercobjektos, energotaupīgu iekārtu darbības principi, to priekšrocības un trūkumi. Veikti aprēķini energoefektivitātes pasākumu ieviešanai, aprēķinot projekta ieviešanas izmaksas, prognozējamo naudas plūsmu un projekta atmaksāšanās laiku. Tehnoloģiskajā daļā tiek apskatītas siltuma atgūšanas iespējas no industriālām dzesēšanas iekārtām, veikti aprēķini iekārtu uzstādīšanai un doti priekšlikumi siltuma atgūšanas iekārtu izvēlē, pamatojot tos ar aprēķiniem un praksē realizētajiem projektiem. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek apskatītas enerģijas ražošanas ietekme uz dabas un gaisa piesārņojumu, enerģētikas ilgtspējība, kā arī darba aizsardzības prasības apgaismojuma un gaisa temperatūras nodrošināšanai darba vietā. Darba gaitā iegūtie rezultāti apstiprina, vai noraida energoefektivitātes pasākuma lietderību. Lielākā daļa no darbā aprakstītajiem energoefektivitātes pasākumiem ir pietiekami efektīvi un to atmaksāšanās laiks ir pieņemams. Darba beigās apkopoti secinājumi un sniegti priekšlikumi par energoefektivitātes pasākumu ieviešanu. Darba apjoms 62 lpp., to veido ievads, 4 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darbā izmantota 21 tabula, 5 attēli, 7 formulas un 26 literatūras avoti. Grafiskā daļa ietver 16 attēlus.
Atslēgas vārdi energoefektivitāte, apgaismojums, komercobjekti, siltuma atgūšana, finanšu investīcijas LED
Atslēgas vārdi angļu valodā energy efficiency, lighting, commercial objects, heat recovery, financial investments, LED
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2020 22:44:17