Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu pilnveidošanas risinājumi
Nosaukums angļu valodā Solutions for improving apartment block management services
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Iveta Amoliņa
Recenzents Jānis Zvirgzdiņš, VVD RDC Inspekcijas daļa
Anotācija Anotācija Izvēlētā bakalaura darba tēma ir „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu pilnveidošanas risinājumi”. Kā viena no problēmām, kas rodas starp daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem, ir saistīta ar komunikācijas trūkumu. Praksē bieži ir gadījumi, kad pārvaldnieks neinformē par veiktajiem remontdarbiem, to izmaksām, savukārt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki bieži vien savlaicīgi nenodod skaitījuma rādījumus, nepiedalās lēmumu pieņemšanā. Ņemot vērā šī brīža situāciju, kad Latvijā uzņēmumi, t.sk., arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzņēmumi COVID-19 vīrusa izplatības dēļ, aktuāli būtu ieviest digitālus risinājumus, kurus izmantot pārvaldīšanas procesā. Procesa uzlabošanai būtu nepieciešams piedāvāt attālinātas saziņas iespēju, saņemt un apmaksāt rēķinus, nodot skaitītāja rādījumus interneta platformā. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojuma sniegšanas nosacījumus un pētījuma rezultātā izvirzīt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu pilnveidošanas risinājumus. Apkopojot materiālus un rakstot bakalaura darbu, izmantotas sekojošas pētīšanas metodes - monogrāfiskā pētījuma metode, grupēšana, aptauja, grafiskā pētījuma metode, loģiski konstruktīvā pētījumu metode. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzņēmumu vadītājiem ir jāievieš savā darbībā un komunikācijā ar klientu informācijas tehnoloģijas - mājaslapas ar pieejas sistēmu katram klientam atsevišķi, kurā var veikt savstarpēju tiešsaistes komunikāciju, apskatīt pieejamo informāciju par dzīvokļa rēķiniem, izmaksām, kas attiecas uz konkrēto dzīvojamo māju, ieviešot minētās inovācijas (jauna datorprogramma, saistīta ar on-line režīmu), uzņēmums pēc 8,1 mēnešiem atpelna šīs inovācijas un turpmāk gūst tikai izdevuma samazinājumu uz rēķinu sagatavošanu un izdali 235,27 EUR apmērā katru mēnesi. Ieteicams arī ieviest rēķinu izdrukai printeri, kura funkcija ietver dokumentu locīšanu, šī tehnika atpelna ieguldījumus 1,5 gados un turpmāk mēnesī dod ekonomiju 81,9 EUR vērtībā.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu pilnveidošanas risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Solutions for improving apartment block management services
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2020 20:55:06