Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības stratēģija Kuldīgas novadā
Nosaukums angļu valodā Development strategy of municipal housing stock in Kuldiga district
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents Aivars Graikstis, nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Anotācija Pašvaldības dzīvojamo fondu sastāda visas dzīvošanai paredzētās telpas, kas var būt gan dzīvojamās mājas ar vienu dzīvokli, gan dzīvojamās mājas ar daudz dzīvokļiem, gan arī dzīvojamās telpas nedzīvojamās mājās. Latvijas Republikā esošā likumdošana un mājokļu politika, kas regulē mājokļa jautājumus, ir orientēta tikai uz palīdzības sniegšanu maznodrošinātām personām, trūcīgām personām, sociālā riska ģimenēm un jauniem speciālistiem. Mājokļu politika mūsu valstī nav orientēta uz attīstību. Jāsaprot, ka mājokļu dzīvojamais fonds ir novecojis, tāpēc ir nepieciešams radikāli mainīt valsts politiku, izstrādājot dzīvojamā fonda attīstības stratēģiju. Normatīvais regulējums ir salīdzinoši neliels un ir nepieciešami papildinājumi, grozījumi, jaunu normatīvu izstrāde. Kuldīgas novadā aktuāla problēma ir tāda, ka pašvaldība nespēj nodrošināt dzīvojamā fonda uzturēšanu un atjaunošanu, jo īres maksa noteikta pārāk zema un tā nespēj nosegt uzturēšanas izmaksas. Ar savām zemajām īres cenām, pašvaldība kropļo kopējo tirgu. Kā papildus lielā problēma ir neprivatizētie dzīvokļi. Kuldīgas novadā 2017.gadā 61% no visa dzīvojamā fonda sastāvēja no neprivatizētiem dzīvokļiem un nepatīkams ir fakts, ka tieši neprivatizēti dzīvokļu īrnieki ir divreiz lielāki parādnieki par īrniekiem, kuriem dzīvojamā telpa piešķirta kā palīdzība dzīvokļu jautājuma risināšanā. Izpētot un izanalizējot kopējo situāciju, secināms, ka Kuldīgas novadā dzīvojamā fonda attīstība nepastāv. Lai esošo situāciju uzlabotu un mainītu, sākotnēji ir nepieciešams noteikt tādu īres maksu, kas spētu nodrošināt esošā dzīvojamā fonda uzturēšanu. Papildus īres maksas paaugstināšanai, būtu nepieciešams pakāpeniski atbrīvoties no neprivatizētiem dzīvokļiem, bet pašreizējā likumdošana to pieļauj tikai gadījumos, ja īrnieks izteicis tādu vēlmi. Līdz ar to, lai neveidotos situācijas, ka neprivatizēts dzīvoklis pāriet mantojumā, normatīvajos aktos nepieciešami papildinājumi ar izņēmuma gadījumiem, kuros šādiem īrniekiem pašvaldība varētu uzlikt par pienākumu dzīvojamo telpu privatizēt vai vismaz radīt tādus apstākļus, lai privatizēt būtu izdevīgāk nekā īrēt. Ja tiktu ievērots viss augstāk minētais, tad kopējais dzīvojamais fonds pašvaldībai samazinātos un tā spētu kvalitatīvi uzturēt un atjaunot atlikušo fondu, bez finansiāliem zaudējumiem.
Atslēgas vārdi dzīvojamais fonds, īres maksa, mājokļu politika
Atslēgas vārdi angļu valodā housing stock, rent, housing policy
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2020 14:56:57