Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Spējo metodoloģiju izmantošana globāli sadalītu programmatūras izstrādes projektu pārvaldībā
Nosaukums angļu valodā The Use of Agile Methodologies for Globally Distributed Software Development Project Management
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Lauma Jokste
Recenzents Mg. sc. ing. Armands Baranovskis
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir iepazīties ar Spējo metodoloģiju izmantošanas īpatnībām globāli īstenotos projektos, definēt faktorus un izstrādāt veiksmīgas globāli sadalītu projektu pārvaldības vadlīnijas. Pirmājā nodaļā tiek apskatītas mūsdienu tendences projektu vadībā. Kā strauju pārmaiņu loma ietekmē organizācijas, projektu vadībā tiek apskatīta kā organizāciju mērķu sasniegsanas rīks. Tiek arī apskatītas globalizācijas tendences IT nozarē un IT nozares attīstības tendences Latvijā. Apkopojot šos faktus ir saprotams, ka projektu vadība globāli sadalītos programmatūras izstrādes projektos ir aktuāla gan pasaulē, gan Latvijā. Otrajā nodaļā tiek pētītas projektu vadības metodoloģijas un iezīmētas Spējo metodoloģiju priekšrocības salīdzinājumā ar Klasisko programmatūras izstrādes ciklu. Kā populārākā no Spējām metodoloģijām tika izpētīta Scrum. Trešajā nodaļā aprakstīta pētījuma plānošana, metodes izvēle un realizācija. Noslēdzošā nodaļā tiek izvērsti pētījuma rezultāti, kas tika iegūti 6 strukturētu interviju veidā. Ir apkopotas respondentu labās prakses un ieteikumi. Darba rezultātā, pamatojoties uz veikto pētījumu, ir izstrādātas vadlīnijas globāli sadalīto programmatūras izstrādes projektu vadībā. Tika apkopota 31 rekomendācija.
Atslēgas vārdi Scrum, projektu vadība, programmatūras izstrāde, globāli sadalīts programmatūras izstrādes projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Scrum, project management, software development, globally distributed software development project
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2020 11:29:48