Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Programmatūras kvalitātes un drošuma novērtēšanas metodes
Nosaukums angļu valodā Software Quality and Reliability Assessment Methods
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Larisa Zaiceva
Recenzents Normunds Kante, M.sc.ing., LDI pētnieks
Anotācija Bakalaura darbs “Programmatūras kvalitātes un drošuma novērtēšanas metodes” ir izstrādāts Rīgas Tehniskas universitātes Datorzinātnes un Informācijas tehnoloģiju fakultātes Programmatūras inženierijas katedrā. Pētījuma mērķis ir izpētīt dažādus kvalitātes modeļus un izanalizēt to rādītājus, apskatīt kvalitātes un drošuma novērtēšanas procesus un metodes, kā arī izstrādāt ieteikumus programmatūras sistēmas kvalitātes modeļa izveidei un veikt izstrādātas sistēmas kvalitātes un drošuma novērtēšanu. Darba pirmajā nodaļā ir apskatīti kvalitātes un drošuma inženierijas jēdzieni, aspekti un pamati. Otrajā nodaļā ir aprakstīti vairāki kvalitātes novērtēšanas modeļi, to sastāvdaļas un struktūra. Trešajā nodaļā analizēti kvalitātes novērtēšanas procesi, parādīti metriku piemēri un formulēti ieteikumi programmatūras sistēmu kvalitātes novērtēšanai. Ceturtā nodaļa ir veltīta programmatūras drošuma novērtēšanas modeļiem un metodēm. Piektajā nodaļā ir aprakstīta izstrādātā programmatūras sistēma un izveidotājs kvalitātes modelis, kā arī veikta sistēmas kvalitātes un drošuma novērtēšana. Darba apjoms ir 80 lappuses, tas ietver 18 tabulas, 24 attēlus un 32 formulas. Tiek izmantoti 40 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi kvalitāte, drošums, kvalitātes modelis, prasības, metrika, kļūda
Atslēgas vārdi angļu valodā quality, reliability, quality model, requirements, metrics, error
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2020 19:19:47