Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums Dzinēja uzstādīšanas fundamentā projektēšana un analīze vibrācijas samazināšanai.
Nosaukums angļu valodā Design and analysis of engine mounting on foundation to reduce vibration.
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs Vitālijs Beresņevičs
Recenzents Asoc. prof. V.Jevstigņejevs
Anotācija Darbs veidots kā nobeiguma darbs maģistra akadēmiskajām studijām RTU Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedrā, Mehānikas un mašīnbūves institūta Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē. Dzinēja fundamentā uzstādīšanas sistēmai ir svarīga loma transportlīdzekļa vibrācijas samazināšanai. Ir pierādīts, ka gumijas gultņi nodrošina labāku vibrācijas izolāciju nekā stingri savienojumi. Maģistra darba galvenais mērķis ir izstrādāt un analizēt dzinēja montāžu, izmantojot SolidWorks, lai iegūtu labākus rezultātus šādos virzienos: pieļaujamo deformāciju sasniegšana pie pieliktas slodzes; dzinēja stiprinājumu standartizācijas dizaina izstrāde ātrai reaģēšanai; montāžas sistēmas darbība kā maz triecienu pārnesas daļa no dzinēja uz šasiju un otrādi. Daži dizaina parametri ir ilustrēti atkarībā no dzinēja stiprinājumu izmantošanas. Salīdzinošā analīze tika veikta jaunā dizaina modelī un iepriekšējā modelī, to rezultāti ir ilustrēti ar notikušām maksimālām vibrācijām abos modeļos. Var secināt, ka tika analizēts amortizēta dzinēja stiprinājuma dizains, un tas nodrošina atšķirīgu frekvenču joslu attiecībā uz dzinēja apgriezienu skaitu braukšanas stāvoklī. Ar SolidWorks modelēšanu tika pierādīts, ka piedāvātā dzinēja uzstādīšanas fundamentā nodrošina vibrāciju un trokšņa izolāciju. Darba apjoms ir 63 lpp. teksta. Tajā ir 26 attēli, 29 tabulas. Izmantoti 37 informācijas avoti
Atslēgas vārdi Motora montāžas analīze, Cietais darbs, statiskā analīze, frekvences analīze, Von mises stresa, vibrācijas, montāža, samaziniet motora vibrāciju, d-sakabe, stiprinājuma modelēšana, slāpēšana, gumijas materiāls, gumijas stiprinājuma ātrums, leneārais elastīgais izotrops, reakcijas spēki, rezultējoši pārvietojums, līdzvērtīgs celms,aukstā presēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Engine mounting, Solid work, static analysis, frequency analysis, Von mises stress, vibration, mounting, reduce engine vibration, d-coupling , mount modeling, damping, rubber material, rubber mount speed, lenear elastic isotropic, reaction forces, resultent displacement, equivalent strain,cold pressing
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2020 14:49:33