Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Autoceļa būvniecības procesa analīze un iespējamie uzlabojumi” (“Rietumu ielas izbūve Preiļos”)
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the Road Construction Process and Possible Improvements” (“Construction of Rietumu Street in Preili”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Aija Kalniņa
Recenzents Kims Plakhins, Būvuzraugs, SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"
Anotācija Bakalaura darbs “Autoceļa būvniecības procesa analīze un iespējamie uzlabojumi” sastāv no divām daļām – pētnieciskās daļas un inženierprojekta – un ir izstrādāts atbilstoši darba uzdevumam. Lai veiktu autoceļa būvniecības procesa analīzi un rastu iespējamos uzlabojumus, bakalaura pētnieciskajā daļā tiek apskatīti un analizēti sekojoši būtiskākie būvniecības procesu ietekmējošie aspekti - jaunākās pielietojamās tehnoloģijas autoceļu būvniecībā, sīkāk aplūkota Latvijas teritorijas klimatisko faktoru ietekme uz autoceļu būvniecību, pētīti Latvijas teritorijā pieejamie, autoceļu būvniecībai nepieciešamie materiāli, kā arī aplūkota saistošā likumdošana. Tiek analizētas visbiežāk pieļautās kļūdas autoceļu būvniecības procesā un sniegti risinājumi kļūdu novēršanai, paskaidroti kļūdu rašanās cēloņi. Pētnieciskās daļas ietvaros veiktas intervijas un aptaujas. Pētniecisko daļu noslēdzot, tiek sniegti ieteikumi par autoceļu būvniecības procesam iespējamajiem uzlabojumiem. Saskaņā ar doto darba uzdevumu, tika izstrādāts inženierprojekts “Rietumu ielas izbūve Preiļos”, uzlabojot ceļu satiksmes drošību, veicinot uzņēmējdarbību un jaunu privātmāju apbūves teritoriju attīstīšanos Preiļos. Inženierprojekts paredz jaunu ceļa konstrukcijas izbūvi līdz šim neapbūvētā teritorijā un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu. Izbūvējamās ielas garums ir 2674.00 metri. Inženierprojekts tika izstrādāts, ievērojot Latvijas valsts standartus un būvnormatīvus, un citus autoceļu projektēšanai saistošos normatīvos aktus. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms: 121 lpp. izpētes un aprēķinu daļa; rasējumi uz 12 lpp.
Atslēgas vārdi Autoceļa būvniecības procesa analīze un iespējamie uzlabojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of the road construction process and possible improvements
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2020 09:17:20