Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Projekta darba resursu sadales optimizācija, veicot darbaspēka piemērotības novērtējumu
Nosaukums angļu valodā Optimization of the Project Staff Assignment Using Assessment of Employee Suitability
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Vineta Minkēviča
Recenzents Mg. sc. ing. Valērija Platovova
Anotācija Optimāla projekta darba resursu sadale un atbilstošu darbinieku norīkošana uzdevumu izpildei ir svarīga katra projekta sastāvdaļa. Projektu un cilvēkresursu vadītāji tam patērē daudz laika un resursu. Pats svarīgākais projekta posms ir projekta plānošanas posms, kas ietver projektā veicamo darbu plānošanu un piemērotu darbinieku norīkošanu darbu izpildei, lai noskaidrotu turpmāko projekta gaitu. Darba mērķis ir izveidot analītisku modeli optimāla projekta darbu izpildes plāna izveidei atkarībā no projekta sākuma datiem un parametriem, ievērojot darbu sarežģītību un personāla kvalifikācijas atbilstību. Mērķa ietvaros darbā tika veikta nepieciešamās literatūras izpēte un analīze, un, izmantojot IBM ILOG CPLEX Optimization Studio lietojumprogrammu, tika realizēts nelineārās programmēšanas modeļa piemērs. Izveidotais modelis, ņemot vērā Scrum projektu vadības pieeju, nodrošina lietotājstāstu iekļaušanu sprintos un darbinieku norīkošanu lietotājstāstu prasmju izpildei. Modelis nodrošina lietderības vērtības palielināšanu, ņemot vērā lietotājstāstam nepieciešamo prasmju sarežģītības novērtējumus, lietotājstāstu korelācijas un atkarības, darbinieku prasmju novērtējumus un sprinta kapacitāti. Rezultātā tika iegūts optimizācijas modelis, kurš, izmantojot projekta sākuma datus, var tikt izmantots projektu vadībā, lai izveidotu optimālu projekta darbu izpildes plānu, kura pamatā ir spējās projektu vadības Scrum pieeja ar papildu plānošanas posmu.
Atslēgas vārdi Projekta plānošana, resursu sadale, resursu sadales optimizācija, darbinieku norīkošana uzdevumiem, Spējā projektu vadība, Scrum pieeja, lietotājstāstu iekļaušana sprintos, lineārā programmēšana, nelineārā programmēšana, optimizācijas modelis, darbinieku novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Project planning, resource allocation, resource allocation optimization, staff assignment to perform tasks, Agile project management, Scrum method, user stories inclusion in sprints, linear programming, nonlinear programming, optimization model, employees’ evaluation
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2020 22:25:48