Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums iOS lietotnes energoefektivitātes uzlabošanas paņēmienu izpēte un pielietošana
Nosaukums angļu valodā Research and Practical Use of iOS App Energy Efficiency Improvement Techniques
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Mg. Inguss Rūķis
Recenzents Mg. sc. ing. Armands Baranovskis
Anotācija SIA “Mapon” uzņēmuma iOS lietotnes enerģijas patēriņa samazināšanas nolūkos tika izstrādāti un ieviesti energoefektivitātes uzlabošanas paņēmieni. Darba mērķis ir izpētīt mobilās ierīces arhitektūru un iOS lietotnes procesus, kā arī to ietekmi uz enerģijas patēriņu. Veiktais pētījums ļauj novērtēt vairākus alternatīvus risinājumus dažādu problēmu risināšanai un apraksta iegūtos rezultātus no energoefektivitātes viedokļa. Balsoties uz pētījuma datiem tika izvēlētas un realizētas dažas no izskatītajām uzlabošanas pieejām “Mapon” lietotnes programmkodā. Pēc uzlabošanas pieeju realizācijas tika apkopoti un aprakstīti rezultāti liela projekta ietvaros apvienojot to ar lielu datu apjomu. Pētījuma rezultātā tika analizēti rezultāti un izteikti autora priekšlikumi par to, kādi ierobežojumi varētu rasties ilgtermiņā, ja šos risinājumus ieviest un palaist produkcijas vidē. Darba apjoms - 60. lpp., 12 tabulas un 20 attēli.
Atslēgas vārdi iOS, izstrāde, energoefektivitāte, iPhone
Atslēgas vārdi angļu valodā iOS, development, energy efficiency, iPhone
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2020 21:05:54