Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Moderno tīmekļa tehnoloģiju analīze reāllaika lietotnes izstrādei
Nosaukums angļu valodā Analysis of Modern Web Technologies for Real-Time Application Development
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Natālija Prokofjeva
Recenzents Vadims Žuravļovs, Dr.sc.ing., Accenture Latvia, projektu vadītājs
Anotācija Maģistra darbs veltīts moderno tīmekļa izstrādes tehnoloģijas analīzei un kādas tehnoloģijas mūsdienās ir pieprasītas tīmekļa lietotnes izstrādāšanas tirgū definēšanai, kā arī tās tehnoloģijas darbības īpašību un veiktspējas salīdzināšanai un reāllaika tīmekļa lietotņu realizēšanai. Galvenā uzmanība pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: izanalizēt modernās tīmekļa tehnoloģijas, apskatīt, kādas tehnoloģijas ir pieprasītas un labāk piemērotas reāllaika tīmekļa lietotnes izstrādei; salīdzināt tīmekļa tehnoloģijas pēc izvēlētiem kritērijam; definēt prasības un izstrādāt projektējumu reāllaika tīmekļa lietotnei; izstrādāt reāllaika tīmekļa lietotni, izmantojot katru no apskatāmām tīmekļa lietotņu izstrādes tehnoloģijām; veikt izstrādāto reāllaika tīmekļa lietotnes salīdzināšanu un veiktspējas testēšanu. Maģistra darbs sastāv no sešām nodaļām un nobeiguma. Ievadā aprakstīta tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Pirmajā nodaļā veikts moderno tīmekļa izstrādes tehnoloģijas apskats, kur aprakstīts, kādas izstrādes tehnoloģijas tiek izmantotas tīmekļa lietotnes izstrādei, kādas ir pieprasītas mūsdienās un beigās ir definētas divas tīmekļa izstrādes tehnoloģijas, kas būs izmantotas tālākajā salīdzinošā analīzē. Otrajā nodaļā aprakstītas divas izvēlētas tīmekļa lietotņu izstrādes tehnoloģijas, tās vēsture, bāzes informācija un darbošanās princips. Trešajā nodaļā ir analizētas un salīdzinātas divas izvēlētās tīmekļa lietotņu izstrādes tehnoloģijas, un atspoguļoti tīmekļa izstrādes tehnoloģijas darbošanās principi, dažādu tehnisko funkciju realizēšanas iespējas, izmantošanas efektivitāte un aprakstīti analīzes un salīdzināšanas rezultāti. Ceturtajā nodaļā ir aprakstīts reāllaika tīmekļa lietotnes izstrādes process, izmantojot abas apskatāmās tīmekļa lietotnes izstrādes tehnoloģijas. Tiek definēti programmatūras prasību specifikācija, projektējuma apraksts. Piektajā nodaļā ir aprakstīti reāllaika tīmekļa lietotņu izstrādes rezultāti. Sestajā nodaļā veikta izstrādāto tīmekļa lietotņu salīdzināšana, kur salīdzināti tīmekļa lietotņu izstrādes projekti, savienojamība ar tīmekļa lietotnes datu plūsma organizēšanas tehnoloģijām, kas bija izmantojamas izstrādāšanas procesā, lietotņu veiktspējas testēšanā un beigās tiek veikta salīdzināšanas rezultātu analīze. Darba pamattekstā ir 85 lappuses, 49 attēli, 15 tabulas, 19 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Tīmekļa izstrādes tehnologijas, React, Vue, Reāllaika tīmekļa lietotne
Atslēgas vārdi angļu valodā Web Application Development Technologies, React, Vue, Real-Time Web Application
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2020 18:47:59