Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Temperatūras sadalījums un spiedes stiprības samazināšanās šķiedrbetona konstrukcijās paaugstinātas temperatūras ietekmē"
Nosaukums angļu valodā "Distribution of temperature and reduction of compressive strength in steel fibre reinforced concrete structures under the influence of high temperatures" e e
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Vitālijs Lūsis
Recenzents Genādijs Šahmenko
Anotācija Dispersi stiegrots tērauda šķiedrbetons arvien biežāk tiek izmantots nesošās horizontālās plātnēs, piemēram, grīdās uz pāļiem un pārsegumos, kā arī vērojama tendence šķiedrbetonu izmantot arī vertikālās plātņveida konstrukcijās. Tomēr nesošajām konstrukcijām tiek izvirzītas arī ugunsnoturības prasības, kas līdz šim nav plaši pētītas tērauda šķiedrbetona konstrukcijām. Šāda veida pētījumi ir salīdzinoši maz vairāku iemeslu dēļ. Pārbaužu rezultātus ietekmē pētāmā objekta izmēri, tādēļ vislabāk ir pētīt konstrukciju tās pilnā izmērā. Tomēr šādu konstrukciju izveide un pārbaude ir ļoti dārga, kas šādas pārbaudes neļauj veikt pietiekamos apjomos. Savukārt, maza izmēra pārbaudāmie paraugi nesniedz būtisku informāciju par konstrukcijas uzvedību un var uzrādīt krasi atšķirīgus rezultātus salīdzinājumā ar lielāka izmēra paraugiem. Līdzās visai vājām zināšanām par dispersi stiegrota tērauda šķiedrbetona izmantošanu nesošās konstrukcijās Latvijā neizpētīta konstrukciju uzvedība uguns ietekmē būtiski kavē šī materiāla pilnvērtīgu izmantošanu. Šī darba pētījuma mērķis ir izpētīt uguns un augstas temperatūras ietekmi uz spiedes stiprību šķiedrbetona konstrukcijā, salīdzināt temperatūras sadalījumu šķērsgriezumā ar citu pētnieku iegūto un tradicionālu stiegrbetonu. Darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojošie uzdevumi: 1. Iepazīties ar esošo literatūru un pētījumiem par augstas temperatūras ietekmi uz tērauda šķiedrbetonu. 2. Sastādīt plānu pilnizmēra tērauda šķiedrbetona pārseguma un sienas ugunsnoturības pārbaudes veikšanai. 3. Veikt pilnizmēra tērauda šķiedrbetona plātņu ugunsnoturības pārbaudi. 4. Veikt pārbaudīto konstrukciju detalizētāku analīzi pa šķērsgriezumu. 5. Veikt izgatavoto paraugu stiprības pārbaudes. 6. Veikt iegūto pārbaužu rezultātu apkopošanu, analīzi un izdarīt secinājumus. Pēc eksperimentālo datu apstrādes iegūts, ka konservatīviem pieņēmumiem iespējams izmantot ACI216R [4] doto temperatūras sadalījumu šķērsgriezumā. Šķiedrbetona konstrukcijas ir iespējams izveidot arī R240 [3] gadījumā, pretēji citu autoru aprakstītajam. Šķiedrbetona stiprības pētījumi ir neviennozīmīgi un tos nepieciešams turpināt. Maģistra darbs sastāv no 76 lapām, anotācijas 3 valodās, ievada, 5 nodaļām, 61 attēla, 5 tabulām, 8 pielikumiem.
Atslēgas vārdi šķiedrbetons ugunsnoturība
Atslēgas vārdi angļu valodā SFRC fire safety
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2020 11:52:34