Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums ''Atkritumu otrreizēja izmantošana celtniecības materiālu sastāvā''; inženierprojekts ''Koģenerācijas stacija Strenčos''
Nosaukums angļu valodā ''Reuse of Waste in Construction Materials''; Engineering Design Project ''Cogeneration Station in Strenči''
Struktūrvienība 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments
Darba vadītājs Mārtiņš Vilnītis
Recenzents Z.Zīmele
Anotācija Diplomdarbs sastāv no divām daļām: pētnieciskās daļas un inženierprojekta daļas. Inženierprojekts Darbā ir apskatīta koģenerācijas stacijas Strenčos jaunbūve. Ēkai ir galvenais stāvs koģenerācijas katlam un turbīnām, kā arī daļējs otrais stāvs – tehniskajām telpām, ofisam. Kopējā lietderīgi izmantojamā platība 1030,44 m2. Ēkai ir paredzēti monolītā dzelzsbetona stabveida pamati un dzelzsbetona monolītā plātne ar tehnoloģiskām šahtām. Ēka projektēta metāla nesošās konstrukcijās ar poliuretānu pildītu sendviča paneļu apšuvumu sienām. Pārsegumā - kopnes, virs tām poliuretāna siltinājums un polivinilhlorīda (PVC) materiāla membrāna. Inženierprojekta sastāvā ir objekta arhitektoniskais apraksts, inženiersistēmu apraksts, norobežojošo konstrukciju siltumtehniskais aprēķins, kopņu risinājumu ekonomiskais salīdzinājums, galveno konstruktīvo elementu aprēķins un dimensionēšana, kā arī būvdarbu organizācijas un tehnoloģijas, darba drošības un ugunsdrošības pasākumu apraksts un objekta ekonomiskais pamatojums – tāmes. Šajā darbā ir 8 nodaļas, ievads un secinājumi, 1 pielikums, kā arī iekļauti 19 attēli, 34 formulas un 12 tabulas, izmantoti 21 literatūras avots. Bakalaura pētījuma daļa Darbā ir apskatīta atkritummateriālu - cietās HDPE (high density poly ethylens) plastmasas no PET pudeļu korķiem - otrreizēja izmantošana kā būvmateriāls un noteiktas tā raksturojošās īpašības - normālspriegums un elastības modulis. Pētījums sastāv no literatūras apskata - atkritumu iedalījums, plastmasas īpašības, atkritumu pārstrādes process, normatīvie akti, izmaksas un RTU zinātnieku iesaiste atkritumu jomā, pētījuma sagatavošanās apraksta - teorētiskais apraksts par trīspunktu lieci, ekstrūzijas metodi, spiešanas ātrumu un elastības moduli - eksperimenta gaita un iegūtie rezultāti, secinājumi un izmantotā literatūra. Šajā darbā ir 2 nodaļas, ievads un secinājumi, kā arī iekļauti 33 attēli, 4 formulas un 3 tabulas, izmantoti 18 literatūras avoti. Atslēgas vārdi: hdpe, atkritummateriāli, plastmasa, trīspunktu liece.
Atslēgas vārdi hdpe, atkritummateriāli, plastmasa, trīspunktu liece
Atslēgas vārdi angļu valodā hdpe, waste, plastic, 3-point flexure test
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2020 09:46:48