Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Neregulējamu gājēju pāreju drošības līmeņa uzlabojuma efektivitātes analīze Rīgā”
Nosaukums angļu valodā “Efficiency Analysis of Unregulated Pedestrian Crossing Safety Level Improvement in Riga”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Juris Smirnovs
Recenzents Ziedonis Lazda, Ceļu drošības auditors, VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Anotācija Maģistra darbs “Neregulējamu gājēju pāreju drošības līmeņa uzlabojuma efektivitātes analīze Rīgā” ir veikts kā analītisks pētījums par esošo situāciju satiksmes drošības jomā uz neregulējamām gājēju pārejām un to tuvumā, kā arī par iespējām samazināt ceļu satiksmes negadījumu, kuros ir iesaistīts gājējs, negadījumu skaitu uz tām. Maģistra darba ietvaros ir veikta neregulējamu gājēju pāreju apsekošana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Kopumā tika apsekoti pilnībā visi, 368 neregulējamu gājēju pāreju objekti, jeb 441 neregulējama gājēju pāreja, un, veicot apsekošanas datu analīzi, 94 tika atzītas par neatbilstošām Latvijas Valsts standartiem. Darbā tiek analizētas Latvijas Valsts standartu prasības neregulējamu gājēju pāreju aprīkošanā. Tiek apkopoti informācijas avotos ieteiktie un pētītie satiksmes drošības jomai nepieciešamie pasākumi gājēju pāreju satiksmes drošības uzlabošanai, tajā skaitā, noskaidrots inovatīvu risinājumu ieviešanas pozitīvais un negatīvais aspekts, kā arī dažādu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu pielietošana drošības uzlabošanai neregulējamu gājēju pāreju zonās, kā arī apkopotas nepieciešamā aprīkojuma izmaksas. Maģistra darbā ietverta, ceļu satiksmes negadījumu statistikas apkopošana un analīze par tiem negadījumiem, kuri notikuši uz neregulējamām gājēju pārejām, un kuros ir iesaistīts gājējs. Analizējot statistikas datus un informācijas avotos norādīto, veicu jaunāko tehnoloģiju pielāgošanu neregulējamu gājēju pāreju drošības uzlabošanā. Papildus tam, tika veikta 5 esošu neregulējamu gājēju pāreju satiksmes drošības uzlabošana ar vienkāršu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izmantošanu. Maģistra darbs sastāv no 137 lapām, 24 tabulām, 80 attēliem, 5 rasējumiem, 62 informācijas un literatūras avotiem un 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Gājēju pārejas, Satiksmes drošība, Neregulējamas gājēju pārejas, ceļu satiksmes negadījumu analīze, Drošības līmenis, inovācijas gājēju pāreju uzlabošanā, drošības līmeņa efektivitātes paaugstināšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Pedestrian crossings, Traffic safety, Unregulated pedestrian crossings, analysis of road traffic accidents, Safety level, innovations in improving pedestrian crossings, increasing the level of safety efficiency.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2020 00:20:32