Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Autokrosa trases brauktuves segumu analīze” (“Autoceļa V1146 posma pārbūve”)
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Autocross Track Pavement ” (“Reconstruction of Road V1146 Section ")
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Atis Zariņš
Recenzents Viktors Haritonovs, docents, RTU
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir “Autokrosa trases brauktuves segumu analīze”. Darba tēma izvēlēta sakarā ar to, ka specifikācijās nav konkrēti aprakstītas prasības autokrosa trases brauktuvju segumam. Darba gaitā aplūkots autokrosa un tā trašu vispārējs raksturojums, aplūkotas segumu uzlabošanas iespējas, kā arī analizētas piecas Latvijas Autokrosa čempionāta trases:  “Brenguļi”;  “Pilskalni”;  “Vecpils”  “Teperis”;  “Mūsa Raceland”. Trašu analizēšanai izmantotas šādas metodes:  intervija;  granulometriskā sastāva tests;  sportistu aptauja. Inženierprojekta nosaukums ir „Autoceļa V1146 posma pārbūve”. V1146 ir valsts vietējās nozīmes ceļš, kas atrodas Lutriņu pagastā, Saldus novadā, savienojot P108 un A9. Paredzēts, ka pie šī autoceļa attīstīsies lauku tūrisms un apkārtējos īpašumos - saimnieciskā darbība. Pārbūves posma kopējais garums ir 2.69 km. Projektētais ātrums visā posmā pieņemts 70 un 90 km/h. Ceļa normālprofils pieņemts NP 7.5. Projektā ietverts ceļa trases plānu aprēķins, ceļa segas konstrukcijas aplēse, kopējie darba apjomi un specifikācijas, darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumi. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopējais apjoms ir 148 lappuses, tajā iekļauti 38 attēli, 19 tabulas un 16 rasējumi.
Atslēgas vārdi autokross autosports motorsports trase nesaistīts segums v1146 lutriņi saldus
Atslēgas vārdi angļu valodā autocross autosport motorsport track circuit unsealed surface v1146 lutrini saldus
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2020 23:29:40