Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Centralizētās siltumapgādes pieslēgums ēkām ar zemas temperatūras apkures sistēmu"
Nosaukums angļu valodā "Connection of district heating to buildings with low-temperature heating system"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Jurģis Zemītis
Recenzents Anatolijs Borodiņecs
Anotācija Raimonda Bogdanoviča bakalaura darbā ar projekta daļu “Centralizētās siltumapgādes pieslēgums ēkām ar zemas temperatūras apkures sistēmu” tiek pētītas pieslēguma īpatnības centralizētās siltumapgādes sistēmai pie ēkām ar zemas temperatūras apkures sistēmām, ar mērķi paaugstināt centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitāti. Darbā ir apskatītas centralizētās siltumapgādes sistēmas vēsture un attīstība, priekšrocības un trūkumi, projektēšanas prasības. Uzsvars uzlikts uz pazemes pārvades sistēmas projektēšanas metodiku, kā uz visizplatītāko siltumtīklu būvniecības veidu. Detalizēti izpētīti cauruļvadu optimāla diametra izvēles principi, iekļaujot siltumnesēja plūsmas daudzuma un spiediena zudumu noteikšanu, kā arī siltumtīklu temperatūras grafika analīzi. Izpētītas cauruļvadu siltuma zudumu un termiskas izplešanās aprēķināšanas metodikas. Darbā ir izpētīti centralizētās siltumapgādes efektivitātes uzlabošanas pasākumi: siltuma zudumu samazināšana, kuri šobrīd sastāda ap 20 % no kopējās saražotās enerģijas, pārejot uz 4. paaudzes centralizēto siltumapgādi, un katlu mājas dūmgāzu kondensatora efektivitātes paaugstināšanas iespēja, samazinot siltumtīklu atpakaļgaitas temperatūru. Ir izstrādāts centralizēto siltumapgādes projekts, pieslēdzot ēku ar zemas temperatūras apkures sistēmu atbilstoši teorētiskajā daļā izpētītajai projektēšanas metodikai. Ir secināts, ka pateicoties ēkas zemas temperatūras apkures sistēmai samazinās siltumtīklu atpakaļgaitas temperatūra un samazinās cauruļvadu siltuma zudumi par 2,15 MWh gadā, kā arī palielinās dūmgāzu kondensatora saražotais siltumenerģijas daudzums par 34 MWh apkures periodā. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no 75 lappusēm, t.sk. 21 attēliem, 12 tabulām, 28 formulām, 4 rasējumiem un 3 pielikumiem. Tika izmantoti 52 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi centralizētā siltumapgāde, efektivitāte, zema siltumnesēju temperatūra
Atslēgas vārdi angļu valodā district heating, efficiency, low temperature of heat carrier
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2020 22:47:18