Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Ēku iekšējo ūdensvadu dezinfekcijas metodes"
Nosaukums angļu valodā "Disinfection methods for internal water pipes in buildings"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Linda Mežule
Recenzents Viktorija Deņisova
Anotācija Bakalaura darba autors: Mikus Grieze Bakalaura darba temats: “Ēku iekšējo ūdensvadu dezinfekcijas metodes” – bakalaura darbs ar projekta daļu Darba aktualitāte: Ēku iekšējo ūdensvadu mikrobioloģiskais piesārņojumu, kas rezultējas sliktā ūdens garšā, smakā, krāsā vai jau mikroorganismu izraisītā saslimšanā, kur kā viens no būtiskākajiem šos faktorus izraisošajiem iemesliem ir bioplēve. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba teorētiskajā daļā ir aplūkoti galvenie mikroorganismu izplatības veicinošie faktori un to ierobežošanai izmantojamie pasākumi, kā tīklu skalošana ar dzeramās kvalitātes ūdeni un termālā dezinfekcija. Pilnvērtīgas dezinfekcijas nodrošināšanai aprakstītas trīs uz oksidēšanu balstītas dezinfekcijas metodes – dezinfekcija ar hloru un tā savienojumiem, ūdeņraža peroksīdu un ozonu. Papildus mikroorganismu izplatības ierobežošanai aplūkota dzeramā ūdens papildus attīrīšana izmantojot ūdens filtrēšanu un UV dezinfekciju. Projekta daļā ir izstrādāts trīsstāvu daudzdzīvokļu ēkas iekšējais ūdensapgādes sistēmas projekts ar papildus dzeramā ūdens attīrīšanu ēkas pagrabstāvā. Izstrādātajam projektam ir veikts tehniski ekonomiskais novērtējums ar būvizmaksu kalkulāciju, galvenajiem celtniecības darbiem un to kalendāro plānu. Izvērtējot aplūkotās dezinfekcijas metodes priekšroka tiek dota dezinfekcijai ar ozonu, jo tas uzrāda vislabāko efektivitāti īsākajā laika periodā. Turklāt, lai nodrošinātu tīkla tīrību ilgtermiņā, tiek ieteiks īstenot dzeramā ūdens papildus attīrīšanu un profilaktiskos tīrības pasākumus. Bakalaura darbs ar projekta daļu ir lasāms latviešu valodā un tā kopējais apjoms ir 67 lpp. Darbā ir 11 tabulas, 13 attēli, 2 pielikumi, 4 rasējumi un tā tapšanai izmantoti 49 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi dezinfekcija, mikroorganismi, ūdensvadi
Atslēgas vārdi angļu valodā disinfection, microorganisms, water pipes
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2020 22:06:48