Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums XML tehnoloģiju analīze ziņu izplatīšanas kontekstā
Nosaukums angļu valodā Analysis of XML Technologies in Context of News Propagation
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Pāvels Rusakovs
Recenzents SIA “ABC Software” sistēmu analītiķis, Mg. sc. ing. Vladislavs Nazaruks
Anotācija Mūsu nestabilajā laikā, gan no politiskā, gan no ekonomiskā vai sociāla viedokļa, ir svarīgi būt informētiem par visu, kas notiek valstī, pasaulē, reģionā un cilvēku dzīvē. Aktuālā informācija, proti, ziņas, tās dod mums iespēju izprast un orientēties jaunākajos notikumos un palīdz pieņemt svarīgus lēmumus. Lai netērētu laiku, meklējot vajadzīgo, interesējošo informāciju, ir nepieciešama specifikācija, kura varētu apkopot informāciju un savienot visus nepieciešamus datus no vajadzīgajām vietnēm un nodrošinot to lietotājam ērta formāta veidā. Līdz ar to, darbā mērķis ir noteikt XML tehnoloģijas, to analīze un pielietošanas iespējas ziņu izplatīšanas kontekstā. Bakalaura darba ietvaros, tiks apskatīta XML valoda un kāda veida tā ir saistīta ar ziņu izplatīšanu, tiks veikta salīdzinošā analīze, kāpēc tieši šī valoda ir piemērotākā šādu funkciju izpildei. Padziļināti tiek apskatīta informācija par RSS būtību un tās iespējām, tiek norādītas šī formātā stiprās un vājās puses. Darbā tiek veikta salīdzinoša analīze starp apkopotājiem un tiek izvirzītas katras programmas stiprās un vājās puses. Darba autors apskata apkopotāju piemērotību un funkcionalitāti ziņu izplatīšanas jomā, norāda, kādā veidā tie pilda savus uzdevumus. Lai izprastu apkopotāju un RSS formāta darbību, tika izveidota vietne, kuras rezultātā, tika veikta analīze par apkopotāju un RSS darbību, salīdzinājumā ar citām eksistējošām ziņu vietnēm. Darbā tiek veikts apraksts, kādas atšķirības pastāv darbojoties ar izveidoto vietni un eksistējošiem ziņu portāliem, kā tas ietekmē uz darba ērtību un funkcionalitāti. Darba nobeigumā ir izdarīti secinājumi par šo tēmu. Balstoties uz iegūtām zināšanām un darba pieredzi, apskatot XML valodas priekšrocības un trūkumus, darbā tiek izdarīts secinājums, ka XML valoda atvieglo darbu ar ziņu avotiem un palīdz izplatīt ziņas. Darbā tiek norādīti padomi apkopotāju izvēlei. Darba nobeigumā norādīts īss kopsavilkums par literatūru, kas tika izmantota rakstot darbu un sniedza nepieciešamo informāciju, skaidrojumus bakalaura darba tēmas detalizētai analīzei. Dokumentā ir 65 lappuses, 41 attēls, 4 tabulas, nav pielikumu un 52 informācijas avotu nosaukumu.
Atslēgas vārdi XML tehnoloģiju analīze ziņu izplatīšanas kontekstā
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of XML Technologies in Context of News Propagation
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2020 01:54:20