Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Sporta manēža Ugālē"
Nosaukums angļu valodā "Sports manege in Ugale"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Vilnītis
Recenzents Uldis Lencis
Anotācija Diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas institūta, Būvražošanas katedrā. Diplomprojektu veido divas daļas: 1. Bakalaura daļa – Veikts vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabojumu iespēju un risinājumu apskats, kuri atļauti atbilstoši NKMP prasībām. Analizēts atļauto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu sniegtais ieguvums/ietaupījums gan no siltumenerģijas, gan finansiālā aspekta, kā arī apskatīta ieguvumu atkarība no ēkas būvapjoma. 2. Inženierprojekts – Izstrādāti būvniecības risinājumi sporta manēžai Ugālē, izmantojot tērauda nesošo konstrukciju karkasu. Ēka sastāv no divām daļām - esošās 2 stāvu būves, kas savienota ar skolu, kā arī jaunizbūvējamās manēžas. Ēkas gabarīti - 84m garumā un 27m platumā. Nesošā konstrukcija vedota no tērauda kvadrātcauruļu kolonnām un tērauda kopnēm, gala sienām jumta nesošās konstrukcijas veidotas no tērauda sijām. Ēkai ir stabveida pamati, kas pa perimetru savienoti ar cokolsijām. Darbā ir aprēķināti galvenie nesošie elementi – pamatu pēda, grunts nestspēja, tērauda kolonnas, tērauda kopnes. Kā arī tika aprēķināts kopnes atgāžņu un joslu savstarpējā savienojuma mezgls. Aprēķini tika veikti analītiski, kā arī, izmantojot, datorprogrammas, kā, piemēram, Robot Structural Analysis 2018, MS Excel 2016, Tekla Tedds 2019. Inženierprojekts sevī ietver: arhitektūras daļu; būvkonstrukciju daļu; inženierkomunikāciju aprakstu; nesošo konstrukciju variantu salīdzinājumu; galveno konstrukciju aprēķinus; būvdarbu organizāciju un tehnoloģiju aprakstu; tāmes, kalendāros grafiku; darba drošības aprakstu; ugunsdrošības aprakstu; vides aizsardzības aprakstu. Diplomdarbs sastāv no 164 lappusēm, 33 tabulām, 24 grafikiem un 27 attēliem. Izmantoti 51 informācijas avoti. Inženierprojekta grafiskajā daļā izstrādāti 10 rasējumi.
Atslēgas vārdi Vēsturiskās ēkas, energoefektivitāte, siltumenerģijas ietaupījums, norobežojošās konstrukcijas, tērauda konstrukcijas, manēža
Atslēgas vārdi angļu valodā Historic buildings, energy efficiency, heat energy savings, enclosing structures, steel structures, manege
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2020 22:39:01