Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Python valodas izpēte grafisko lietotņu izstrādei
Nosaukums angļu valodā Research on Python Language for Graphics Applications Development
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Pāvels Rusakovs
Recenzents SIA “ABC Software”, vad. pētnieks, Dr. sc. ing. Vitālijs Zabiņako
Anotācija Python ir augsta līmeņa programmēšanas valoda, kura arī šodien ir populāra un veiksmīgi konkurē ar citam populārām augsta līmeņa programmēšanas valodām, kā Java, C\C++, C# un citam. Python valodā iespējams izstrādāt grafiskās lietotnes; tās ir realizētas kā pašā valodā iekļautajā rikā, tā arī ar dažādiem trešās puses satvariem. Pētījumā tiks apskatīti, salīdzināti, izanalizēti un praktiski izmantoti daži grafiskā interfeisa izstrādes paņēmieni Python valodā. Eksperimentu būtība ir saistīta ar viena uzdevuma risināšanu (programmas prototipa realizēšanu), izmantojot dažādas vispārpieņemtas pieejas ar mērķi veikt katra risinājuma dekompozīciju un analīzi. Ņemot vērā autora iepriekšējas pieredzes trūkumu, eksperimentu rezultāti ļaus pielāgot darbā kompilēto informāciju un veikt ieteikumus jaunākajiem programmatūras izstrādātajiem, secināt par valodas iespējam grafiskā interfeisa izstrādē kopumā un no iesācēja redzespunkta. Balstoties uz eksperimenta rezultātiem un teorētiskajā daļā savāktajiem datiem, tiks konstatētas programmēšanas valodas stiprās un vājās puses, izmantošanas iespējas mūsdienās, noteikti katra apskatītā satvara lietošanas nosacījumi, izstrādāti ieteikumi pielietošanai. Bakalaura darbā ir 70 lappuses, 38 attēli, 10 tabulas, 6 pielikumi un 76 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Grafiskā lietotāja saskarne, grafiskā lietojumprogramma, augsta līmeņa programmēšanas valoda, Gvido-van Rosums, satvari, rīki
Atslēgas vārdi angļu valodā GUI, Python, graphical user interface, Kivy, PySide2, wxPython, tkinter, graphical application, high-level programming language, Guido van Rossum, Python Software Foundation, frameworks, tools
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2020 22:19:44