Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ārpakalpojumu kvalitātes novērtēšanas modelis loģistikas uzņēmumos Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Outsourcing quality assessment model in logistic companies in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Dr. oec. J. Mazais, vadošais pētnieks
Anotācija Maģistra darba tēma ir par loģistikas ārpakalpojumu uzņēmumu darbības dažādajām funkcijām un darba kvalitāti raksturojošo kritēriju novērtēšanu. Ārpakalpojumu pieaugošā loma konkurētspējīgas uzņēmējdarbības nodrošināšanā, konkurences ietekme, tehnoloģiju attīstības ietekmē izveidojušās specifiskas prasības, liek komersantiem skaidri definēt uzņēmuma ilgtermiņa plānus, izvērtēt nepieciešamību pirkt ārpakalpojumus. Izvēloties iespēju izmantot ārpakalpojumus, uzņēmuma ir jāizvēlas arī atbilstošus kritēriji saņemto pakalpojumu novērtēšanai Maģistra darba mērķis ir veikt ārpakalpojumu kvalitātes kritēriju izpēti un izveidot akcīzes noliktavas ārpakalpojumu kvalitātes novērtēšanas modeli. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām – teorētiskās, metodoloģijas un empīriskās. Teorētiskajā daļā tiek apskatītas kvalitātes un standartu sistēmas loģistikas uzņēmumos, loģistikas ārpakalpojumu definējums, to raksturojums, kā arī principi darbības kvalitātes noteikšanai un novērtēšanai. Metodoloģijas daļā tiek izstrādāts pētījuma dizains, kurā aprakstīta procesa gaita un pielietotās pētījuma metodes, ar mērķi veikt ārpakalpojmu kvalitātes novērtēšanas kritēriju atlasi un to novērtēšanu. Šo procesu izpildes un novērtēšanas laikā tiks izsrādāts ārpakalpojumu kvalitātes novērtēšanas modelis. Empīriskajā jeb pētījuma daļā, tiek atlasīti kritēriji, kas nosaka ārpakalpojumu kvalitātes kritēriju, aprēķināta katra kritērija vērtība un noteikts to svarīgums. Pētījuma gaitā tiek izstrādāts akcīzes noliktavas ārpakalpojumu kvalitātes novērtēšanas modelis. Maģistra darba apjoms ir 83 lappuses, tajā ir iekļauti 11 attēli, 27 tabulas un izmantoti 88 informacijas avoti. Darbam pievienoti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi ārpakalpojumi, loģistikas ārpakalpojmu uzņēmumi, trešo pušu loģistikas uzņēmumi (3PL), darbības rādītāji KPI (Key performance indicator), kvalitātes kritēriju novērtēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā outsourcing, logistics outsourcing companies, third party logistics companies (3PL), KPI (Key performance indicator), criteria of quality evaluation.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2020 20:40:18