Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums UML secību diagrammu ģenerēšanas no programmas pirmkoda izpēte
Nosaukums angļu valodā Research on Generation of UML Sequence Diagrams from Program Source Code
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Oksana Ņikiforova
Recenzents Latvijas Mobilais telefons, Informācijas sistēmu biznesa analītiķis, Mg. sc. ing. Ludmila Kozačenko
Anotācija Programmatūras izstrādes metodoloģijām attīstoties, būtiska ir kļuvusi dažādu diagrammu reversā inženierija, it īpaši programmatūras sistēmu testēšanas un versiju uzturēšanas kontekstā. Šo diagrammu skaitā ir arī apvienotās modelēšanas valodas (angl. Unified Modeling Language) secību diagrammas. Pieejamais secību diagrammu reverso inženieriju realizējošo rīku skaits liecina par to, ka nepastāv tāds rīks, kurš jebkuros apstākļos sniedz objektīvi labāku rezultātu nekā tā alternatīvas. Tas, ka produktam ir daudzveidīgs piedāvājums nozīmē to, ka katram šī produkta paveidam ir kaut kādas īpatnības, kas to noteiktos gadījumos padara piemērotāku nekā pārējos. Līdz ar to autors šajā darbā izpēta, kas šos rīkus atšķir citus no cita. Autors eksperimentē ar četriem secību diagrammu reverso inženieriju realizējošiem rīkiem – Visual Paradigm, Altova UModel, SequenceDiagram un ZenUML Support. Balstoties uz eksperimentu rezultātiem, autors izvirza kritēriju kopu un novērtē rīkus atbilstoši tai, tādā veidā iegūstot daudzdimensionālu skatījumu un vērtējumus par katru no apskatītajiem rīkiem. Autors piedāvā metodi, ar kuras palīdzību persona, kurai ir pamazināšanas programmatūras attīstībā un kura ir spējīga apgūt metodes darbību var noskaidrot, kāds rīks ir vispiemērotākais tās vajadzībām un prioritātēm. Piedāvātā metode balstās uz hierarhijas analīzes metodi (angl. Analytic Hierarchy Process), kuras pamatlicējs ir Tomass L. Saati, un autors to pielāgo atbilstoši darba kontekstam. Dokumentā ir 59 lappuses, 39 attēli, 20 tabulas un 37 nosaukumu informācijas avoti. Darbā nav pielikumu.
Atslēgas vārdi Apvienotā modelēšanas valoda, UML, secību diagramma, reversā inženierija, hierarhijas analīzes metode, AHP, HAM, salīdzinošā analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā UML, sequence diagram, reverse engineering, Analytic Hierarchy Process, AHP, comparative analysis
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2020 12:28:47