Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Ergonomisko darba vides risku samazināšanas pasākumi poligrāfijas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Ergonomik Work Environment Risk Reducation Measures in a Printing Company
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Ineta Tērauda, arodslimību ārsts, Mg.darba aizsardzība
Recenzents Inese Kamergrauze, arodslimību ārsts
Anotācija Anotācija Maģistra darba autors ir Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta maģistra profesionālo studiju programmas “Darba aizsardzība” 2. kursa students Kristaps Ozoliņš, maģistra darba vadītāja ir Arodslimības ārsts, Mg. darba aizsardzība Ineta Tērauda. Kvalifikācijas darba nosaukums – “Ergonomisko darba vides risku samazināšanas pasākumi poligrāfijas uzņēmumā”. Darba tēma ir aktuāla, jo poligrāfijas ražotnes darbiniekiem, pildot savus darba pienākumus, veidojās piespiedu pozas, kas atstāj ietekmi uz nodarbinātā veselību, un ne vienmēr darba devējs ir spējīgs pasargāt nodarbinātos no fizikāliem riska faktoriem. Lai noskaidrotu ergonomiskos riska faktorus, mērķis ir novērtēt riskus Poligrāfijas uzņēmumā un izstrādāt pasākumus riska samazināšanai. Darba teorētiskajā daļā tiek apkopoti normatīvie akti. Tiek analizēts, kādi normatīvie dokumenti, Latvijas valsts standarti un likumi ietver darba aizsardzības pasākumus poligrāfijas nozarē, analizēti individuālie un kolektīvie darba aizsardzības pasākumi. Darba analītiskajā daļā tiek analizēta poligrāfijas nozares pastāvoša uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas novērtēšana, kādi darba aizsardzības pasākumi tiek ievēroti poligrāfijas jomā. Apzinātas darba traumas poligrāfijas uzņēmumā. Savukārt darba praktiskajā daļā tiek analizēti iespiedmašīnas operatora darba apstākļi un analizētas darbinieku aptaujas anketas rezultātu pamatojums, kā arī izstrādāti vingrinājumi komplekss nodarbinātajiem. Kvalifikācijas darbs sastāv no 84 lappusēm, 15 tabulām, 1 formulas, 49 attēliem un 4 pielikumiem, tā izstrādē izmantoti 20 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi “Ergonomisko darba vides risku samazināšanas pasākumi poligrāfijas uzņēmumā”
Atslēgas vārdi angļu valodā “Ergonomic work environment risk reduction measures in a printing company”.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2020 11:15:05