Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Mikroklimata uzlabošana izglītības iestāžu ēkās
Nosaukums angļu valodā Improvements of microclimate in buildings of educational institutins.
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Ieviņš
Recenzents Evita Biezmane, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Anotācija Maģistra darba autors: Jānis Mucenieks Maģistra darba zinātniskais autors: profesors Dr.oec. Jānis Ieviņš Maģistra darba tēma: “Mikroklimata uzlabošana izglītības iestāžu ēkās” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 86 lapaspusēm, 44 attēliem, 8 tabulām. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibligrāfiskajā sarakstā ietverti 37 informācijas avoti, tajā skaitā publikācijas, normatīvie akti, nepublicēti avoti, periodiskie izdevumi, interneta avoti un ārzemju informācija avoti. Maģistra darba mērķis: Izpētīt un sniegt priekšlikumus mikroklimata uzlabošanai Latvija Republikas izglītības iestāžu ēkās. Maģistra darba teorētiskajā daļā aprakstīta informācija par gaisa kvalitātes nozīmi nodarbināto dzīvē, gaisa kvalitātes galvenajiem raksturlielumiem. Apkopoti un analizēti Eiropas Savienības un Latvijas Republikas aktuālie likumdošanas normatīvie akti par mikroklimata prasībām. Analizēti galvenie izejas dati ventilācijas sistēmu projektēšanai. Analītiskajā daļā veikts izglītības nozares raksturojums un analizēta nodarbināto dinamika 5 gados. Izpētīta un analizēta skolotāju un pedagogu pirmreizējo arodslimību un nelaimes gadījumu statistika, kā arī mikroklimata ietekme uz arodslimībām. Veikts un analizēts pētījums par mikroklimata vidi izglītības iestādēs. Veikta anketēšana un vērtēti darba vides riski faktori skolotājiem un pedagogiem. Praktiskajā daļā balstoties uz veikto analīzi un pētījumu datiem izstrādāti vairāki inženiertehniskie priekšlikumi mikroklimata uzlabošanai izglītības iestāžu ēkās. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Anotācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Abstract
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2020 09:58:05