Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Mobilo lietotņu testu automatizācijas satvara izveides izpēte
Nosaukums angļu valodā Research on Development of the Mobile Application Test Automation Framework
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Ērika Nazaruka
Recenzents SIA "Transact Pro" sistēmu analītiķis, Mg. sc. ing. Oļegs Gorbiks
Anotācija Viena no straujāk augošajām mobilo lietotņu testēšanas metodēm ir automatizētā testēšana. Automatizēto testēšanu veic programmatūra, kas nodrošina testa vides uzstādi, izpildi un nojaukšanu. Biežāk šo programmatūru sauc par testu automatizācijas satvaru. Satvars var sastāvēt no vairākiem automatizācijas rīkiem, taču šo rīku izvēle projektam var būt sarežģīta un laikietilpīga. Pareizo rīku izvēlē būtiski ietekmēs gala rezultātu un testu automatizācijas veiksmīgumu. Izvēlētajiem rīkiem ir jānodrošina minimāls testētāja manuālais darbs testēšanas procesā, lai automatizētā testēšanā ieguldītās pūles un laiks atmaksātos. Izvēloties automatizācijas rīkus, jāņem vērā projekta prasības un katra rīka iespējas, līdz ar to šajā darbā ir apskatīti biežāk minētie un lietotie automatizācijas rīki, piedāvās rīku salīdzinājums un piemērotākā rīka izvēlēs metode. Darba mērķis ir izpētīt mobilo lietotņu testu automatizācijas rīkus un izveidot piemērotākā testu automatizācijas rīku izvēles metodi, balstoties uz atzītu automatizācijas testēšanas rīku funkcionalitāti un projekta specifiku. Autors darbā apskata automatizācijas satvaru veidus, definē vispārīgus kritērijus un tiem svarus, pēc kuriem ir veikta izvēlēto rīku analīze, datu apkopošana un piemērotākā rīku izvēles metode izstrāde. Vadoties pēc izstrādātās rīku izvēles metodes, hipotētiskam projektam ir piemērots testu veidošanas un izpildes rīks, kā arī ar lietotni mijiedarbību nodrošinošu rīks, lai veidotu testu automatizācijas satvaru. Izvēlēto un izstrādāto testu automatizēšanas satvaru var pielietot mobilo lietotņu lietotāja grafiskās saskarnes un funkcionālo testu automatizācijai. Dokumentā ir 72 lappuses, 11 attēli, 14 tabulas un 72 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Programmatūras testēšana, automatizētā testēšana, mobilās lietotnes, testēšanas rīki, Android testēšana, iOS testēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Software testing, automation testing, mobile apps, testing tools, android testing, iOS testing
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2020 15:46:08