Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums E-motorolleru nomas operāciju sistēmu analīze un modelēšana.
Nosaukums angļu valodā Analysis and Modeling of e-Scooter Renting Operation Systems.
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Prof., Dr. oec. Tatjana Tambovceva
Anotācija Ņemot vērā visus sasniegumus biznesa vadībā 21. gadsimtā, šokējoši nepiedalās viena no veiksmīgajām procesu vadības metodēm, kuras mērķis ir piegādāt produktu un pakalpojumu klientam ar integrētu metodi, ko sauc par Produktu un pakalpojumu sistēmu (PSS.) lielākā daļa uzņēmumu. Uzņēmumi varētu gūt lielāku labumu, vairāk koncentrējoties uz savu organizatorisko struktūru / biznesa modeli, pārejot no uz produktu orientēta biznesa modeļa uz PSS biznesa modeli. Vislabākais padoms, kā saglabāt un pēc pārejas uz PSS modeli, ir iepriekš prognozēt visiem augstajiem riskiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību. Lielākajai daļai panākto PSS darbību varētu būt negatīvs iznākums, jo šī ideja ir sākotnējā attīstības stadijā. Veiktais pētījums izskaidro problēmas, ar kurām sastopas elektrisko velosipēdu uzņēmums, kurš mēģināja pielāgot PSS pieeju, kas nožēlojami neizdevās, kā rezultātā tika stingri apturēta uzņēmuma darbība atsevišķos reģionos. Šajā pētījumā ir izskaidroti vairāki jautājumi, ar kuriem saskaras šī elektrisko motorolleru nomas kompānija, no kuriem varēja izvairīties, veicot pienācīgu izpēti un prognozes pirms PSS pieejas ieviešanas. Pētījumā galvenā uzmanība tiek pievērsta PSS projektēšanas metodoloģijas modelēšanai, kas būs efektīvāka un ilgtspējīgāka pakalpojumu sniedzējiem, vienlaikus panākot augstas un ilgtermiņa lietotāju attiecības un ieņēmumu plūsmu. Tajā pašā laikā uzņēmumi var dot savu ieguldījumu aprites ekonomikas pieejā. Salīdzinājumā ar iepriekšējām projektēšanas metodēm, kuras ieviesis uzņēmums, pētījumā izskaidroti uzlabojumi, kurus varētu pievienot dizainam, kuri varētu novērst lielākās neveiksmes, ar kurām jāsaskaras mikro mobilitātes pakalpojumu sniedzējam. Šis pētījums tika veikts, cenšoties palīdzēt liela un maza mēroga e-motorolleru parka biznesam, improvizējot ilgtermiņa noturību un izveidojot rentablu biznesu.
Atslēgas vārdi Produktu un pakalpojumu sistēma, Integrēta produktu un pakalpojumu inženierija, elektriskais motorollers, kvalitātes funkciju izvietošana, aprites ekonomika, Klientu aktivitātes cikls, kļūmes režīma un ietekmes analīze, PSS slāņa metode
Atslēgas vārdi angļu valodā Product and Service System, Integrated product and service engineering, electric scooter, quality function deployment, circular economy, Customer activity cycle, failure mode and effect analysis, PSS layer method
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2020 23:00:04