Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Nodarbināto darba aizsardzības apmācību programmu izstrāde pārtikas ražošanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Development of Labour Protection Training Programs for Employees in a Food Production Company
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Valentīna Urbāne
Recenzents Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU prof.
Anotācija Maģistra darba autors: Ņina Podiņa Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Valentīna Urbāne, Dr.chem. Maģistra darba tēma: Nodarbināto darba aizsardzības apmācību programmu izstrāde pārtikas ražošanas uzņēmumā Maģistra darba mērķis: Izstrādāt nodarbināto darba aizsardzības apmācību programmu pārtikas ražošanas uzņēmumā Maģistra darba apjoms: maģistra darbs sastāv no 92 lappusēm. Darbs ir teorētisks un praktisks pētījums, kas sastāv no ievada un trijām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darbs satur 28 attēlus, 20 tabulas, 8 aprēķina formulas, 3 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantots 34 literatūras avots. Maģistra darba galvenie rezultāti: izstrādātas pārtikas ražošanas uzņēmuma nodarbināto apmācības programmas. Personāla kvalifikācijas paaugstināšanai tiek piedāvāta ražošanas maiņu vadītāju un ražošanas darbinieku apmācība, kā arī izstrādāts un sekmīgi ieviests jauns apmācības veids – drošības dialogs. Maģistra darba teorētiskajā daļā: maģistra darba autore apkopo svarīgākos pārtikas ražošanas uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas elementus, apraksta darba vides risku novērtēšanas metodes un analizē darbinieku apmācības metodes darba aizsardzības sistēmas nodrošināšanai. Maģistra darba analītiskajā daļā: ir apkopota informācija par darba aizsardzības sistēmu pārtikas ražošanas uzņēmumā, veikts uzņēmuma darba vides un ražošanas procesa raksturojums, veikta nelaimes gadījumu analīze, sniegta informācija par nozares aktualitātēm darba aizsardzības jomā. Maģistra darba praktiskajā daļā: tika apkopoti un analizēti uzņēmuma ikgadējās aptaujas rezultāti. Veikta pārtikas ražošanas uzņēmuma darba vides risku novērtēšana, izmantojot Somijas 5 baļļu puskvantitatīvo novērtēšanas metodi. Piedāvāti risinājumi nodarbināto darba aizsardzības apmācības sistēmas pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Nodarbināto darba aizsardzības apmācību programmu izstrāde pārtikas ražošanas uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of Labour Protection Training Programs for Employees in a Food Production Company
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2020 21:57:31