Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums R valodas analīze grafikas kontekstā
Nosaukums angļu valodā Analysis of R Language in Context of Graphics
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Pāvels Rusakovs
Recenzents Google, programmatūras inženieris, Mg. sc. ing. Ruslan Batdalov
Anotācija Šajā bakalaura darbā ir analizēta R programmēšanas valoda un tās grafiskās iespējas. R ir relatīvi maz zināma valoda, tāpēc bija ieplānots uzzināt un aprakstīt tās vēsturi, izmantotas saskarnes, funkcijas un pakotnes. R var risināt dažādus uzdevumus, bet tās darbību var labāk parādīt, salīdzinot to ar citām matemātiskajām programmām. Bakalaura darbā ir izvēlētas divas šādas programmas – MS Excel un MATLAB, lai noskaidrotu, kāda no tām ir piemērotāka un labāka dažu matemātisko uzdevumu risināšanas vizualizēšanai. Praktiskajā daļā ir salīdzināti histogrammu un lineārās regresijas izveidošana MS Excel, R un MATLAB vidē. Bakalaura darbā bija aprakstīta grafika izveidošana soļi pa solim un arī pievienoti koda fragmenti un grafikas ilustrācijas. Bija parādītas R grafikas iespējas, tādas kā daudzkāršā lineārā regresija, dendrogramma, kā arī animācijas izveidošana. Dokumentā ir 41 lappuse, 33 attēli, 1 tabula, 3 pielikumi un 52 nosaukumu informācijas avots.
Atslēgas vārdi R, grafika, vēsture, saskarnes, pakotnes, MS Excel, MATLAB, Java, histogramma, lineārā regresija
Atslēgas vārdi angļu valodā R, graphic, history, interfaces, packages, MS Excel, MATLAB, Java, histogram, linear regression
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2020 20:29:38