Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Likviditātes vadīšanas ietekme uz NASDAQ Baltic biržas sarakstā iekļauto nefinanšu firmu rentabilitāti
Nosaukums angļu valodā Impact of Liquidity Management on Profitability of Listed Non-financial Firms on NASDAQ Baltic
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jūlija Bistrova
Recenzents Docents Nadežda Koleda
Anotācija Rezultāti parāda, ka krājumu konvertācijas periodam un naudas konvertēšanas ciklam ir negatīva saistība ar NASDAQ Baltic biržas sarakstā iekļauto nefinanšu firmu ROA un ROE. Maksājamajam periodam ir pozitīva un būtiska ietekme uz ROA un nenozīmīga uz ROE. Tiek atklāts, ka parāda attiecībai ir negatīva un būtiska ietekme gan uz rentabilitātes rādītājiem, turpretim uzņēmuma lieluma ietekme uz ROA un ROE ir pozitīva un nozīmīga. Pašreizējam koeficientam ir nenozīmīga saistība ar biržā kotēto nefinanšu firmu ROA un ROE. Tomēr šo mainīgo ietekme uz dažādu NASDAQ Baltijas nozaru rentabilitāti parādīja atšķirīgus rezultātus
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: naudas konvertēšanas cikls, apgrozāmo līdzekļu pārvaldīšana, debitoru parādu periods, inventarizācijas periods, maksājuma periods, ātrā attiecība, tekošā attiecība, ROA, NASDAQ
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: cash conversion cycle, working capital management, period of account receivable period, inventory period, payable period, quick ratio, current ratio, ROA, NASDAQ Baltic
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2020 11:05:29