Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Kvalitātes kontroles nepieciešamības izvērtēšana un uzlabošana dažādos ražošanas posmos
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Necessity of Quality comntrol and Optimization of it in Different Stages of Manufacturing
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Jānis Grabis
Recenzents Doc. Rita Greitāne
Anotācija Namnieks J. Kvalitātes kontroles nepieciešamības izvērtēšana un uzlabošana dažādos ražošanas posmos: Maģistra darbs / J. Namnieks, J. Grabis. Rīga: RTU BALTECH maģistra akadēmisko studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 2020. 79.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 24 tabulas un 6 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 6 avoti latviešu valodā un 20 avoti angļu valodā. Darba galvenais mērķis ir izstradāt kontrolsarakstu kvalitātes kontroles izvērtēšanai un piedāvāt kvalitātes kontroles servisu kā rīku kvalitātes uzlabošanai divos metālapstrādes nozarē strādājošos uzņēmumos, izvērtējot to ražošanas procesus. Pakalpojuma izdevīgums tiek pamatots ar aprēķiniem un tiek ieskicēts modelis tā integrēšanai. Lai sasniegtu mērķi, maģistra darba pirmajā daļā apskatīta kvalitātes definīcija, tās procesi un rīki kvalitātes novērtēšanai, kā arī aprakstītas kvalitātes kontroles izmaksas un prasības atbilstoši dažādiem standartiem metālapstrādes nozarē. Darba otrajā daļā aplūkota darbā izmantotā gadījuma izpētes metode, aplūkotie gadījumi, pētījuma jautājumi, izmantojamie un un datu analīzes metodes. Šajā daļā tiek arī definēts modelis kvalitātes kontroles servisam. Darba trešajā daļā, izmantojot kvalitātes rīkus, tiek analizēti iegūtie uzņēmumu dati. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem tiek piedāvāts uzlabot kvalitātes kontroli izmantojot to kā pakalpojumu. Tiek aprēķināts kvalitātes kontroles servisa izdevīgums un izstrādāts kontrolsaraksts, ar kura palīdzību novērtēt kvalitātes kontroles procesus kvalitātes kontroles servisa kontekstā. Pētījumā secināts, ka izpētot sīkāk uzņēmumos radušos defektus ir iespējams noteikt kvalitātes kontroles nepieciešamību dažādos ražošanas posmos, kā arī piedāvāt šo procesu uzlabošanu ieviešot kvalitātes kontroles servisu. Šis pakalpojums ir izdevīgs galvenokārt gadījumā, ja nepieciešamas lielas investīcijas kvalitātes kontroles uzlabošanai. Balstoties uz šiem secinājumiem darbā izvirzīti priekšlikumi kvalitātes kontroles servisa tālākai analīzei un uzņēmumu datu fiksēšanai.
Atslēgas vārdi Kvalitātes kontrole, Kvalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality control, Quality
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2020 10:44:39