Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Lietu interneta datu analīze un to izmantošana mazumtirdzniecībā
Nosaukums angļu valodā Analysis of IoT Data with Application in the Retail Industry
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Jānis Grabis
Recenzents Prof. Tatjana Tambovceva
Anotācija Jegorova K. Lietu interneta datu analīze un to izmantošana mazumtirdzniecībā: Maģistra darbs / K. Jegorova, J. Grabis. Rīga: RTU BALTECH maģistra akadēmisko studiju programma „Ražošanas inženierzinības un vadība”, 2020. 98 lpp. Lietu interneta izmantošana mazumtirdzniecības nozarē aizņem tikai 4% no tā kopējā izmantošanas biežuma dažādās nozarēs pasaulē, bet tiek prognozēta lietu interneta pielietojuma izaugsme nākotnē. Uzņēmumam ir jāiegūst labāks ieskats par klientiem, lai uzlabotu klienta pieredzi, un to var sasniegt, izmantojot lietu internetu. Darba mērķis ir, izmantojot lietu interneta datus, izanalizēt un interpretēt apkārtējās vides apstākļu ietekmi uz klientu uzvedību iepirkšanās laikā. Lai sasniegtu mērķi, darba pirmajā daļā ir aplūkoti „klienta pieredzes”, „klienta ceļa” un „lietu interneta” jēdzieni. Darba otrajā daļā ir aprakstīta pētījuma metodoloģija, aplūkotas dispersijas un regresijas analīžu metodes, kā arī paskaidrota izmantotās programmas „R Studio” valoda. Datu analīzei tiek izmantota dispersijas un regresijas analīzes. Šīs metodes maģistra darbā ir izmantotas, lai kvantitatīvi raksturotu pārdošanas rādītāju atkarību no vides apstākļiem. Trešajā daļa tiek izmantoti un analizēti pieejamie Turcijas uzņēmuma „Migros” lietu interneta dati. Darbā secināts, ka galvenās klienta pieredzes dimensijas ir: “ietekme/jūtas”, “maņas/sajūtas”, “piepildījums/ uzticamība” un “klientu apkalpošana”. Darbā analizēja “maņas/sajūtas” dimensijas ietekmi, kuras mērīšanai tika izmantoti veikala apkārtējas vides sensori un pirkumu dati. Empīriskās daļas rezultāti parādīja, ka uz iepirkšanās groza apjomu visvairāk ietekmē apgaismojums, gaisa kvalitāte un temperatūra. Darba apjoms ir 98 lpp. Tajā iekļauts 46 attēli, 20 tabulas, 15 formulas, pievienoti 6 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir: 41 avots angļu valodā un 4 latviešu valodā. Maģistra darba izstrādei izmantoti dažādi informācijas avoti: zinātniskie un žurnālu raksti un pētījumi.
Atslēgas vārdi Lietu internets, mazumtirdzniecība, klienta pieredze, klienta ceļš, regresijas analīze, dispersijas analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Internet of Things, retail industry, customer experience, customer journey, regression analysis, variance analysis
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2020 09:34:22