Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Mazo un vidējo ražošanas uzņēmumu procesu un ražošanas stratēģijas pilnveide
Nosaukums angļu valodā Evaluation and development of Manufacturing Strategies and Processes for Small and Medium Sized Manufacturing Companies.
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Jānis Grabis
Recenzents Asoc.prof. Deniss Ščeulovs
Anotācija Rimša A. Mazo un vidējo ražošanas uzņēmumu ražošanas stratēģijas un procesu izvērtēšana un attīstība: Maģistra darbs / A. Rimša, J. Grabis. Rīga: RTU BALTECH maģistra akadēmisko studiju programma ,,Ražošanas inženierzinības un vadība’’, 2020. 85 lpp. Maģistra darba mērķis ir izveidot viegli izprotamu, ērti lietojamu lēmumu pieņemšanas procesu, kura pamatā ir uzņēmuma prioritātes. Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: veikt analīzi par ražošanas stratēģiju taksonomiju, precizēt biežāk lietotās prioritātes, analizēt lēmumu pieņemšanas un prioritāšu novērtēšanas metodes, izstrādāt un pārbaudīt struktūru prioritāšu izmantošanai lēmumu pieņemšanas procesos. Pētījuma gaita un rezultāti izklāstīti 3 nodaļās. Pirmajā nodaļā analizēta ražošanas stratēģiju taksonomija, plašāk izmantotās prioritātes un to raksturojošie ražošanas izpildes rādītāji, kā arī veikts apskats par prioritāšu novērtēšanas un lēmumu pieņemšanas metodēm. Otrajā nodaļā tiek aprakstīta pētījuma organizācija, lēmumu pieņemšanas metožu matemātiskie modeļi un process, kā arī tiek piedāvāta struktūra, kā izmantot prioritātes lēmumu pieņemšanas procesos. Trešajā nodaļā izklāstīta pētījuma gaita un rezultāti, kā arī tiek sniegti priekšlikumi un veikti secinājumi. Galvenie pētījuma rezultāti atspoguļo nestriktās loģikas (fuzzy logic) nebūtisko nozīmi galējā lēmuma pieņemšanas procesa rezultātā, kā arī AHP metodes saskanīguma koeficienta pārvērtēto nozīmi. Darbā tiek secināts, ka konkrētajā procesā veiksmīgāk izmantot TOPSIS metodi, jo metode ir matemātiski vienkārša un ar vienkārši interpretējamiem un salīdzināmiem rezultātu vērtējumiem. Maģistra darbs sastāv no ievada, 3 galvenajām daļām, secinājumiem, priekšlikumiem un pielikumiem. Kopējais maģistra darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 33 tabulas, 63 formulas. Izmantoti 41 literatūras avots un pievienoti 9 pielikumi.
Atslēgas vārdi ažošanas stratēģiju taksonomija, prioritātes, IMSS, izpildes rādītāji, lēmumu pieņemšanas process, AHP, TOPSIS, WASPAS, PROMETHEE II
Atslēgas vārdi angļu valodā taxonomy of manufacturing strategies, priorities, IMSS, performance indicators, decision-making process, AHP, TOPSIS, WASPAS, PROMETHEE II
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2020 19:38:11